Emission control by sulphur addition: PSO-2005 FU-5206 final report

Jesper Ahrenfeldt, Jimmy Andersen, Emiliano Bruno, Peter Glarborg, Ulrik Birk Henriksen, Weigang Lin, Paul Marshall, Christian Lund Rasmussen

Research output: Book/ReportReportpeer-review

121 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med dette projekt har været dels at vurdere potentialet for svovltilsætning mhp emissionkontrol ved naturgasfyring i swirl-stabiliserede diffusionsflammer og i motorer, dels om muligt at afklare mekanismerne for effekten af små mængder svovl på oxidationhastigheden af brændslet. Projektet er et samarbejde mellem Institut for Kemiteknik (CHEC) og Mekanik, Energi og Konstruktion (Forgasningsgruppen) på DTU.

Delprojekt 1: Tilsætning af SO2 til swirl-brænderforsøg med naturgas.
Der er udført en række forsøg med indflydelse af SO2 tilsætning på emissionen af CO, uforbrændte kulbrinter (UHC) og NO ved forbrænding af naturgas i en swirl-stabiliseret brænder ved svagt understøkiometriske betingelser. Resultaterne viser, at tilsætning af små mængder svovl til naturgas-strømmen medfører en betydelig reduktion af emissionen af CO og UHC. Tilsættes svovl til sekundær eller tertiærluft ses enten ingen effekt eller en svag stigning i CO emissionen.
Delprojekt 2: Tilsætning af SO2 til forsøg med naturgas-drevet motor.
Der er udført en række forsøg med indflydelse af SO2 tilsætning på emissionen af CO, uforbrændte kulbrinter (UHC) og NO ved forbrænding af naturgas i en motor under varierende støkiometriske betingelser (0.8 < λ < 1.6). Resultaterne viser, at tilsætning af små mængder svovl til naturgas/luft-strømmen ikke medfører betydelige ændringer i emissionen af CO, UHC eller NO.

Delprojekt 3: Afklaring af mekanismer for interaktion mellem svovl og oxidation af CO/H2.
I dette delprojekt oxidationskinetikken for CO/H2 med og uden svovltilsætning blevet undersøgt. På basis af arbejdet med denne kinetik i PSO-projekt FU2207, suppleret med en række teoretisk udledte hastighedskonstanter for vigtige elementarreaktioner, er der opstillet en kemisk kinetisk model, som er i stand til at beskrive hovedparten af de eksperimentelle observationer, der er til rådighed fra laboratorieforsøg på KT og i litteraturen, tilfredsstillende. Modellen kan ikke forklare hvorledes tilsætning af små mængder svovl kan katalysere oxidationen af CO under svagt brændselsrige betingelser, som observeret i diffusionsflammer. Interaktionen af svovl med andre miljøskadelige komponenter (NO, klor, sod) er ligeledes blevet undersøgt.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Chemical Engineering
Number of pages89
Publication statusPublished - 2007

Cite this