Elbehovet til cirkulationspumper i én- og tofamiliehuse, nu og i fremtiden

Henrik M. Tommerup, Jørgen Nørgaard

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

289 Downloads (Pure)

Abstract

Beregninger af behovet for pumpeeffekt til cirkulation af centralvarmevand i én- og tofamiliehuse viser at dette for en stor del af de danske småhuse er under 1 W. Med en god effektivitet af pumpen svarer det til en el-effekt på under 10 W. Sammenlignet med elforbruget til de hidtil anvendte pumper, er der potentielt mulighed for betydelige besparelser. Disse beregninger er blevet bekræftet ved praktiske afprøvninger af diverse sparepumper, idet pumper med el-effekt på omkring 10 W har været tilstrækkelige til at klare opvarmningen under prøveperiodens klima. Overslagsmæssige beregninger af det fremtidige behov for el til cirkulationspumpning i Danmark viser at en total udskiftning (f.eks. over 13 år) af de nuværende cirkulationspumper i én- og tofamiliehuse med de bedste, der nyligt er kommet på markedet, vil betyde en reduktion i landets el-forbrug på ca. 1 % eller 400 GWh/år og en reduktion i Danmarks CO2-udslip på 400.000 tons pr. år, eller knap 1 % af det samlede udslip. For EU vil udskiftningen kunne resultere i et 50 TWh lavere elforbrug til dette formål, hvilket er mere end Danmarks samlede elforbrug. Målt i antal kraftværker er der for EU tale om at spare opførelsen og driften af 17 store kraftværker og et årligt udslip på 50 millioner tons CO2 om året, såfremt man vælger at spare kulfyrede kraftværker. Tænker man på en fremtid med elforsyning fra vedvarende energi, sparer indførelsen af de nye pumper i EU opførelsen af f.eks. 20.000 store vindmøller. Nye energibestemmelser er indført 1. januar 2006, hvor elforbruget til pumper indgår i den nye bruttoenergiramme for bygninger. I den forbindelse kan det anbefales at benytte nye små sparepumper, og det bør kraftigt overvejes at indføre direkte krav til elforbruget, på samme måde som der allerede er krav til elforbruget i ventilationsanlæg. Det anbefales ligeledes at der i forbindelse med ny ordning om eftersyn og forbedring af ældre kedel- og varmeanlæg sættes fokus på udskiftning af gamle pumper, der typisk vil kunne foretages for en beskeden installationsudgift.
Original languageDanish
PublisherDTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages43
ISBN (Print)87-7877-206-4
Publication statusPublished - 2006

Cite this