Efficient and stable noble-metal-free catalyst for acidic water oxidation

Sanjiang Pan, Hao Li, Dan Liu, Rui Huang, Xuelei Pan, Dan Ren, Jun Li, Mohsen Shakouri, Qixing Zhang, Manjing Wang, Changchun Wei, Liqiang Mai, Bo Zhang, Ying Zhao, Zhenbin Wang*, Michael Graetzel*, Xiaodan Zhang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

61 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Efficient and stable noble-metal-free catalyst for acidic water oxidation'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science