Effektvurdering af hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2021-2027

Max Nielsen, Jesper Levring Andersen, Peder Søren Andersen, Rasmus Nielsen, Jørgen Dalskov, Anna Rindorf, Jens Kjerulf Petersen, Per Bovbjerg Pedersen

Research output: Book/ReportReportResearch

62 Downloads (Pure)

Abstract

Nærværende udredning er rekvireret af Fiskeristyrelsen og udarbejdet under Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomis og DTU Aquas aftaler om myndighedsbetjening for 2018 med Miljø- og Fødevareministeriet/Udenrigsministeriet.
Formålet med notatet er at vurdere effekterne ved fremover at anvende midlerne fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet ud fra de samme principper som i dag. Årsagen til, at effekterne vurderes ud fra uændrede principper, er, at der endnu ikke er fastlagt kriterier for midlernes anvendelse i Danmark i den kommende programperiode. For andre emner henvises til IFRO Udredning 2013/21 Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter, som yderligere oplister en række områder, som kunne være relevante at videreføre.
I afsnit 1 gennemgås, med et økonomisk-teoretisk udgangspunkt og i hvilke situationer, det kan være hensigtsmæssigt at give støtte. I afsnit 2 præsenteres programmets målsætninger, i det der tages udgangspunkt i, at målsætningen fra programmet 2014-2020 opretholdes. Endelig vurderes i afsnit 3 effekter af mulige tiltag inden for programmets tre prioriteter om fiskeri, akvakultur og forarbejdning samt bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund.
Original languageDanish
PublisherKøbenhavns Universitet
Number of pages13
Publication statusPublished - 2019
SeriesIFRO udredning
Number2019/23

Cite this