Effektiv UV Desinfektion

Carsten Dam-Hansen, Dennis Dan Corell, Anders Thorseth, Ryan Rosenberg, Martin Løbel

Research output: Book/ReportReportCommissioned

25 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med projektet er at sætte fokus på ny UVC LED teknologi til desinfektion, som er på vej og som kan blive en energieffektiv erstatning for lavtryks kviksølvholdige UV rør. Dette er højaktuelt i forhold til EU’s udfasnings af kviksølvholdige lyskilder der rammer lavtryks UVC rør i 2027. Der er opbygget nye spektroradiometriske faciliteter til test ned til 200 nm af såvel enkelt UV LED og store UV armaturer. Energieffektiviteter for UVC LEDer på 1.4 % til 2.5 % afhængig af operations-strøm og -temperatur er vist igennem test for to typer LEDer. LED iBond har ud fra disse test i et tæt samarbejde med DTU Electro designet og fremstillet tre typer af UVC-LED baserede LED moduler. Test og simulering af modulerne og to demonstrations desinfektions systemer, viser fordelene ved brug af UVC-LEDer men at energieffektiviteten er mindst en faktor 10 lavere end for lavtryks UVC rør. Simulering ud fra målte intensitetsfordlinger giver bedst overensstemmelse med målinger i fjernfeltet. I systemer hvor emnet der skal desinficeres er meget tæt på LEDerne er det nødvendigt med simulering i nærfeltet. Kameraaflæsning af engangs dosimetre er demonstreret, men kræver optimering af belysning under kameraoptagelse og farveforskelsberegninger. Test og simuleringsmodeller giver et solidt udgangspunkt for LED iBond som de vil benytte i deres arbejde med design og udvikling af deres nuværende og nye UVC-LED moduler og desinfektions systemer. Resultaterne er i høj grad af generel karakter og er formidlet bredt til industrien der arbejder med UVC desinfektions systemer, belysningsindustrien generelt og forskningsverdenen. Dette er sket igennem branche artikler og temadage med laboratorie fremvisning. DTU Electro’s nye kompetencer og faciliteter til måling og simulering af UVC-stråling bliver anvendt i undervisningen af studerende på DTU og for industrien ved rådgivning og uvildig test af UVC-LED og UVC-baserede desinfektions systemer.
Original languageEnglish
PublisherElforsk
Number of pages32
Publication statusPublished - 2023
SeriesElforsk rapport
Volume353-015

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effektiv UV Desinfektion'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this