Effekter og økonomiske konsekvenser ved afsaltet havvand til drikkevandsformål

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

88 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund og formål Alternative vandforsyningsteknologier som afsaltning og genanvendelse af spildevand er i hastig vækst over hele verdenen. De nye teknikker giver adgang til nye vandressourcer og medfører også mulighed for store ændringer i det leverede vands kemi. Dette skaber et potentiale for en optimering af sammensætningen af drikkevandet. Dette indlæg gennemgår udvalgte påvirkninger af sundhed, levetid af materialer, vaskemiddelforbrug og påvirkninger af flaskevandssalg. Påvirkningerne kvantificeres for både deres fysiske effekt samt forventede økonomiske konsekvenser, der sammenlignes med produktionsomkostninger. Metode Effekter af en ændret vandkvalitet er fundet ved en gennemgang af litteraturen. Hvor der har været påvist plausible sammenhænge mellem drikkevandets mineralindhold og ovenstående effekter, er der beregnet en fysisk effekt for forskellige scenarier hvor en storbys vandforsyning antages erstattet helt eller delvist med afsaltet havvand. Den økonomiske konsekvens af en ændret vandkvalitet, er beregnet som den direkte omkostning ved at kompensere for effekten, fx omkostningen forbundet med lægebesøg, udskiftning af rørmaterialer eller til vaskemiddelforbrug. Indirekte omkostninger (eksternaliteter) er ikke inkluderet, fx den økonomiske konsekvens af tabt arbejdsduelighed, livskvalitet mv. Resultater Resultaterne viser, at et reduceret sæbeforbrug, forbedrede levetider af rør og hvidevarer og besparelser på investeringer og drift af grundvandsbaseret vandforsyning kan udgøre væsentlige økonomiske gevinster ved at afsalte havvand til vandforsyningen i København. Besparelsen forudsætter, at det afsaltede vand remineraliseres med fluorid og magnesium, så risikoen for negative konsekvenser for sundhed reduceres. Besparelserne forventes at opnås allerede ved at erstatte >30% af Københavns nuværende vandforsyning med afsaltet havvand (se figur). Ved fuldstændigt at overgå til afsaltet havvand er den samlede besparelse anslået til €0,3 per m3 leveret drikkevand. Konklusion og perspektivering Studiet viser, at indførelse af afsaltet vand remineraliseret med magnesium og fluorid kan medføre økonomiske fordele for samfundet, der er større end de ekstra produktionsudgifter. Omvendt viser resultaterne også, at afsaltet vand med reduceret indhold af magnesium og fluorid kan have en negativ påvirkning af samfundsøkonomien. Baseret på studiet er der foreslået nye retningslinier for en optimal vandkvalitet i forbindelse med afsaltning af havvand.
Original languageDanish
Title of host publicationKvaliteten af grund – og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi
Number of pages2
PublisherATV Jord og Grundvand
Publication date2015
Publication statusPublished - 2015
EventATV Jord- og grundvand's temadag: Kvaliteten af grund – og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi: Mødenr. 43 - Schæffergården, Gentofte, Denmark
Duration: 14 Apr 201514 Apr 2015

Conference

ConferenceATV Jord- og grundvand's temadag: Kvaliteten af grund – og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi
LocationSchæffergården
Country/TerritoryDenmark
CityGentofte
Period14/04/201514/04/2015

Bibliographical note

Abstract til ATV Jord- og grundvand's temadag: Kvaliteten af grund – og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi. Mødenr. 43 <br/>Tidspunkt: Tirsdag d. 14. april 2015, kl. 10.00 – 16.00<br/>Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte<br/>

Cite this