Dyrkning af sukkertang som marint virkemiddel i Danmark

Annette Bruhn, Teis Boderskov, Mette Møller Nielsen, Peter Søndergaard Schmedes

Research output: Book/ReportReportCommissioned

40 Downloads (Pure)

Abstract

Dyrkning af sukkertang kan anvendes som marint virkemiddel til optag og fjernelse af næringsstoffer fra havmiljøet. I Danmark er sukkertang blevet dyrket i kystnære systemer siden 2008 af både kommercielle firmaer og forskningsinstitutioner. Der foreligger især publiceret viden og erfaringer fra Limfjorden, Horsens Fjord og Kattegat. Siden 2012 er rapporteret virkemiddelpotentialer fra 0,1 til 16 g kvælstof og 0,01 til 1,6 g fosfor/m line/år, hvilket er sammenligneligt med data fra Sverige og USA. Både den rapporterede arealmæssige effektivitet og effekter på det omgivende marine miljø er opskaleret fra mindre forsøg og anlæg, og beror på antagelse omkring aktuelle biomasse udbytter og tæthed af liner i et fremtidigt storskala anlæg. Der eksisterer således videnshuller både omkring potentialet for teknologiudvikling og konsekvenser heraf for både udbytter, virkemiddelpotentialer og økonomi, og omkring effekter af dyrkning i stor skala på det marine miljø – særligt med fokus på hydrologi, sedimentationsmønstre, kulstofkredsløbet og biodiversitet.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages33
ISBN (Electronic)978-87-7156-818-9
Publication statusPublished - 2024
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number575

Keywords

  • Marine virkemidler
  • Sukkertang
  • Akvakultur
  • Danmark
  • Udbytte
  • Virkemiddelpotentiale

Cite this