Dynamisk aktivallokering: Bør allokeringen ændres, når markederne dykker?

Peter Nystrup, Bo William Hansen, Henrik Olejasz Larsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

377 Downloads (Pure)

Abstract

I denne artikel diskuteres resultaterne fra et nyligt afsluttet ErhvervsPhD-projekt om dynamisk aktivallokering. Én af konklusionerne er, at dynamisk aktivallokering baseret på identifikation af regimeskift i finansielle tidsserier i høj grad er i stand til at forbedre det risikojusterede afkast og reducere tabsrisikoen sammenlignet med traditionelle, statiske benchmarks, hvor allokeringen ikke ændres over tid. Regimeskiftmodeller kan genskabe finansielle markeders tendens til pludseligt at skifte opførsel og det fænomen, at den nye opførsel ofte varer ved længe efter et skift. Projektet har med en praktisk tilgang demonstreret vigtigheden af at identificere og agere på regimeskift for at begrænse tab og bygge robuste porteføljer.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number4 - August
Pages (from-to)28-35
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2018

Cite this