Dynamics of cold pulses induced by super-sonic molecular beam injection in the EAST tokamak

Yong Liu, Yuejiang Shi, Tao Zhang, Chu Zhou*, Xiaolan Zou, Hailin Zhao, Ahdi Liu, Tianfu Zhou, Xiang Liu, Shoubiao Zhang, Bin Cao, Volker Naulin

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

28 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Dynamics of cold pulses induced by super-sonic molecular beam injection in the EAST tokamak'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy