Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner: Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation under projektering og udførelse

Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen, Thomas Cornelius (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner, beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18).

Sammensætning, indhold og udformning af de enkelte dokumenter beskrives, og sættes i relation til byggeriets praksis i hele processen fra planlægning over projektering til udførelse af bygværket.

Desuden giver anvisningen et historisk oprids af udviklingen vedrørende dokumentation af bærende konstruktioner. I anvisningen lægges der vægt på den mere komplekse organisering af byggeprocessen og udbredelsen af stadigt mere avancerede IKT-systemer til udførelse af statiske beregninger.

Anvisningen er rettet mod byggeriets projekterende og udførende parter samt bygningsejer og myndigheder. Anvisningen kan også anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser og konstruktøruddannelser mv. 

Original languageDanish
PublisherStatens Byggeforskningsinstitut
Edition3
ISBN (Print)978-87-563-1920-1
ISBN (Electronic)978-87-563-1921-8
Publication statusPublished - 2019
SeriesSBi-anvisning
Number271
ISSN0106-6757

Cite this