Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen

Research output: Book/ReportBook

Abstract

SBi-anvisning 271 beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2018.

Sammensætning, indhold og udformning af de enkelte dokumenter beskrives, og sættes i relation til byggeriets praksis i hele processen fra planlægning over projektering til udførelse af bygværket.

Desuden giver anvisningen et historisk oprids af udviklingen vedrørende dokumentation af bærende konstruktioner med vægt på de senere års internationalisering af normer, mere komplekse organisering af byggeprocessen og udbredelsen af stadigt mere avancerede IKT-systemer til udførelse af statiske beregninger.

Anvisningen er rettet mod byggeriets projekterende og udførende parter samt bygherrer og myndigheder. Anvisningen kan også anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser.
Original languageDanish
PublisherStatens Byggeforskningsinstitut
Edition1
ISBN (Electronic)978-87-563-1887-7
Publication statusPublished - 2018
SeriesSBi-anvisning
Number271
ISSN0106-6757

Cite this