Dokumentation af bærende konstruktioner: Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Denne anvisning beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglementet. Sammensætning, indhold og udformning af de enkelte dokumenter beskrives, og sættes i relation til byggeriets praksis i hele processsen fra planlægning over projektering til udførelse af bygværket. Desuden giver anvisningen et historisk oprids af udviklingen vedrørende dokumentation af bærende konstruktioner med vægt på de senere års internationalisering af normer, mere komplekse organisering af byggeprocessen og udbredelsen af stadigt mere avancerede IKT-systemer til udførelse af statistiske beregninger. Anvisningen er rettet mod byggeriets projekterende og udførende parter samt bygherrer og myndigheder. Anvisningen kan også anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser.
Original languageDanish
Place of PublicationHørsholm
PublisherSBI forlag
Number of pages146
ISBN (Print)978-87-563-1357-5
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes
SeriesSBi-anvisning
Number223

Cite this