Digitale medier og didaktisk design - brug, erfaringer og forskning

Lars Birch Andreasen (Editor), Bente Meyer (Editor), Pernille Rattleff (Editor)

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Digitale medier såsom computere og internettet er i dag i stigende grad helt centrale for undervisning og læring på alle niveauer i uddannelsessystemet. Også i hverdagslivet finder der læring sted, når vi bruger medierne til at kommunikere, lege og søge information med. De digitale medier stiller nye krav til vores tekniske og sociale kompetencer og til tilrettelæggelsen af undervisning. Det gælder eksempelvis indretningen af de fysiske rum, forholdet mellem underviser og lærende samt det æstetiske design af brugerflader og undervisningsmateriale.

I denne antologi fremlægger og diskuterer en række forskere deres konkrete erfaringer med og overvejelser over didaktisk design og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster fra grundskole til universitetsniveau. Bogens tre dele behandler:

Børn og unges brug af digitale medier

Sprog, matematik og billeder i it-didaktisk design

It-didaktisk design i videregående uddannelser

Bogen henvender sig til undervisere, studerende, forskere og andre som har interesse i de digitale mediers potentialer og i design og organisering af lærings- og undervisningsforløb med brug af digitale medier.
Original languageDanish
PublisherDanmarks Pædagogiske Universitetsforlag
Number of pages258
ISBN (Print)978 87 7684 222 2
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Cite this