Descriptive Analyses of Mechanical Systems

Research output: Book/ReportCompendium/lecture notes

Abstract

Forord Produktanalyse og teknologianalyse kan gennmføres med et bredt socio-teknisk sigte med henblik på at forstå kulturelle, sociologiske, designmæssige, forretningsmæssige og mange andre forhold. Et delområde heri er systemisk analyse og beskrivelse af produkter og systemer. Nærværende kompendium er en omarbejdet udgave af et kompendium til 72101 Produktanalyse, men er stadig i en form, der skal forbedres for at dække områderne teknologianalyse og produktanalyse. Forfatterne er derfor åbne for tilbagemeldinger og signaler. Mogens Myrup Andreasen & Claus Thorp Hansen, Lyngby, januar 2003.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2003

Cite this