Denitrifikation

Poul Harremoës, Mogens Henze

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  Fjernelse af næringssalte fra spildevand er ikke nødvendigvis fosfatfældning. For tiden undersøges en lang række metoder til kvælstoffjernelse; bland disse må bakteriel denitrifikation - især med anvendelse af methan - anses for den mest lovende, såvel teknisk som økonomisk.
  Original languageDanish
  JournalTidsskrift for Vandkvalitet
  Publication statusPublished - 1970

  Cite this