Denitrifikation

Poul Harremoës, Mogens Henze

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Fjernelse af næringssalte fra spildevand er ikke nødvendigvis fosfatfældning. For tiden undersøges en lang række metoder til kvælstoffjernelse; bland disse må bakteriel denitrifikation - især med anvendelse af methan - anses for den mest lovende, såvel teknisk som økonomisk.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Vandkvalitet
Publication statusPublished - 1970

Cite this