Den danske landstrafikmodel Version 2.0

Jeppe Rich*, Otto Anker Nielsen

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  57 Downloads (Pure)

  Abstract

  Den danske landstrafikmodel frigives i løbet af efteråret 2018 i en version 2.0 og forventes fortsat i de kommende år at spille en central rolle i planlægningen af den danske infrastruktur. Modellen er resultatet af et komplekst storskalaprojekt med involvering af en lang række forskere, modeludviklere, planlæggere, dataspecialister og softwareudviklere. Modellen anvendes til at regne på effekter af større transportprojekter og vil gennem en kobling til den samfundsøkonomiske evalueringsmodel TERESA understøtte evidensbaserede, transportpolitiske beslutninger. Artiklen giver et overblik over modellens input og output-data, de forskellige modelkomponenter og deres indbyrdes sammenhæng.
  Original languageEnglish
  JournalTrafik & Veje
  Volume2018
  Issue number11
  Pages (from-to)43-45
  ISSN1903-7384
  Publication statusPublished - 2018

  Cite this