Demonstrasjonsprosjekters rolle i overgangen til bærekraftig energi og transport: Policy brief fra prosjektet InnoDemo

Antje Klitkou, Lars Coenen, Per Dannemand Andersen, Arne Fevolden, Teis Hansen, Alexandra Nikoleris, Dorothy Sutherland Olsen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  167 Downloads (Pure)

  Abstract

  InnoDemo-prosjektet har undersøkt skandinaviske demonstrasjonsprosjekter for bærekraftige energi- og transportsystemer, som fornybar elektrisitet, hydrogen og avansert biodrivstoff, og hvordan de bør videreutvikles. Forskningsprosjektet ble støttet av Forfi-programmet under Norges forskningsråd (2013–2014) og er basert på et samarbeid mellom forskere ved NIFU, CIRCLE ved Lund Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
  Finansiell støtte til og koordinering av demonstrasjonsprosjekter kan være viktige politiske virkemidler for policymakere for å stimulere innovasjon i relasjon til bærekraftige overgangs-prosesser. Offentlig finansierte demonstrasjonsprosjekter skal bidra til læring og kommersia-lisering av ny teknologi i situasjoner preget av stor økonomisk, sosial og/eller teknologisk usikkerhet.
  Denne rapporten fremhever som læringspunktene at demonstrasjonsprogrammer må være villige til å støtte prosjekter som fremstår som usikre, og de bør gi støtte til en bred portefølje av demonstrasjonsprosjekter for å kunne prøve ut forskjellige alternativer parallelt og dra nytte av læring på tvers. Programmene bør legge større vekt på læringsspredning og samarbeid mellom ulike prosjekter og de bør utvikle evalueringsformer med et mer langsiktig perspektiv.
  Original languageNorwegian
  PublisherNordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
  Number of pages18
  ISBN (Electronic)978-82-327-0086-8
  Publication statusPublished - 2015
  SeriesNIFU Arbeidsnotat
  Number4/2015
  ISSN1894-8200

  Cite this