Dataudveksling mellem CAD og CAE programmer

Torben Sørensen, Finn Conrad

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  Abstract

  Når mange forskelligartede programmer benyttes til beregninger og anden databehandling på samme modeller er det nødvendig at udveksle modellerne mellem disse forskellige programmer. Biler og skibe bliver f.eks. typisk designet i 3D CAD systemer, mens CAD modellerne herefter anvendes i andre dedikerede IT-systemer i forbindelse montageplanlægningen, svejseplanlægningen, robotprogrammeringen mm. der således her et behov for at udveksle CAD modellen mellem de forskellige programmer. Udveksling af information mellem forskellige programmer og systemer kræver såvel en fælles specifikation af det dataformat afsender skal benytte til at skrive informationen som en specifikation af hvordan modtager skal tolke disse data til den samme information som afsenderen har sendt således at et fatalt informationstab undgås. Informationsudvekslingen kompliceres yderligere af det forhold at mængden af de til modellen knyttede data vokser når denne benyttes i flere forskellige systemer. Ideelt set må sådanne digitale modeldata derfor indeholde nok information til at dække hele modellens "livs cyklus", afhængig af anvendelsen kan dette omfatte alle data fra design til analyse, evt. produktion, kvalitetskontrol, inspektion mm. Der er således behov for en metode og en struktur til at specificere den information der ønskes knyttet til en given model samt en specifikation af hvorledes denne information skal mappes til et datalagringsformat og hvorledes datalagringsformatet skal tolkes tilbage til den oprindelige information. Det er her såkaldte informationsmodeller kan benyttes sammen med specifikationer af datamapningen og datatolkningen. Den generelle anvendelighed af sådanne informationsmodeller og de tilhørende mapnings- og tolkningsspecifikationer er betinget af at der er en global konsensus omkring deres udformning og indhold samt et internationalt standardiseringssystem med en infrastruktur som er stærk nok til håndtere det evigt voksende udbud af informationsmodeller. Den bedste bud på et sådan internationalt standardiseringssystem er STEP, Standard for the Exchange of Product Model Data. STEP er arbejdstitlen for den ekstremt omfattende og ambitiøse ISO standard (ISO 10303).
  Original languageDanish
  JournalTeknisk Nyt
  Pages (from-to)Apr. 2001
  Publication statusPublished - 2001

  Cite this