Danskernes kostvaner: Spæd- og småbørn 2006-2007

Ellen Trolle, Ulla Holmboe Gondolf, Majken Ege, Karsten Kørup, Karin Hess Ygil, Tue Christensen

Research output: Book/ReportReportResearch

186 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport præsenterer resultater fra 1743 deltagere i den nationale kostundersøgelse blandt spæd‐ og småbørn i alderen 6 måneder til 3 år fra 2006‐2007. Deltagerne er udtaget ved en simpel tilfældig stikprøve præsenteret i 5 aldersgrupper. Stikprøven er repræsentativ for de pågældende aldersgrupper, men børn af mødre og fædre med højere uddannelse er sandsynligvis overrepræsenteret. Kosten blev registreret i 7 på hinanden følgende dage i 7 kostdagbøger. Dagbøgerne var struktureret efter dagens måltider og indeholdt prækodede svarkategorier og mulighed for åbne svar. Mængderne blev registreret i husholdingsmål samt standard portionsstørrelser og ved hjælp af en billedeserie med 12 serier af fødevarer. Der blev samtidig indsamlet oplysninger om baggrundsforhold. Hvis barnet blev passet af andre end en forælder, fx i daginstitution eller dagpleje, blev kosten registreret i et minikosthæfte, som forældrene herefter sørgede for at overføre til kostdagbogen.
Mængden af indtaget modermælk blev estimeret ud fra oplysninger om hyppigheden af amning per dag i baggrundsinterviewet og kombineret med data for estimeret volumen per amning. Bidraget af næringsstoffer til kosten blev efterfølgende beregnet.
Bidrag af vitaminer og mineraler fra kosttilskud blev estimeret ud fra oplysninger om hvilke kosttilskud barnet havde taget, hyppighed og længden af perioden kosttilskuddet var taget. Det gennemsnitlige energiindtag steg fra 3,2 MJ per dag i den yngste aldersgruppe til 5,1 MJ per dag i den ældste aldersgruppe. Proteinindholdet i kosten steg med alderen frem til og med 1‐årsalderen, fra et gennemsnitligt indhold på 10 E% i den yngste aldersgruppe til 15 E% blandt de 1‐årige og 14 E% blandt de 2‐årige. Kostens indhold af kulhydrat lå mellem 47 E% og 52 E%, og for ca. 1/3 af de 2‐årige børn udgjorde tilsat sukker mere end de anbefalede 10 E%. Det gennemsnitlige fedtindhold faldt fra 38 E% i aldersgruppen 8‐9 måneder til 35 E% i 2‐årsalderen. Størstedelen af de 1‐ og 2‐årige børns kost havde mere end de anbefalede 10 E% fra mættet fedt. Indholdet af transfedt var generelt lavt.
Indholdet af mikronæringsstoffer i gennemsnitskosten var rigelig for følgende mikronæringsstoffer:
Vitamin A, thiamin, folat, vitamin B12, vitamin C, calcium, magnesium samt jod. For følgende mikronæringsstoffer var kostens indhold acceptabel: riboflavin, niacin, vitamin B6, magnesium, fosfor, zink, selen og kalium, hvilket betød at stort set alle sandsynligvis får tilstrækkeligt. Indtaget af vitamin E fra kosten var i underkanten i forhold til referenceværdierne. Vitamin D og jern indholdet var lavt, men det anbefalede tilskud af vitamin D og jern til spæd‐ og småbørn løftede indtaget op på et niveau, så størstedelen fik mere end det estimerede gennemsnitsbehov.
Det konkluderes, at kosten blandt danske spæd‐ og småbørn opfylder anbefalingerne for størstedelen af næringsstofferne, og at det anbefalede tilskud af jern og vitamin D er berettiget. Omkring 1‐årsalderen er proteinindholdet dog unødvendigt højt for en lille del af børnene. Småbørnenes kost afspejler kosten hos større børn og voksne ved at indeholde for meget mættet fedt og salt – og for nogle børn også for meget sukker. Indtaget af grøntsager og fisk kan med fordel øges i småbørnenes kost.
Original languageDanish
Place of PublicationSøborg
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages79
ISBN (Electronic)978-87-92763-98-3
Publication statusPublished - 2013

Cite this

Trolle, E., Gondolf, U. H., Ege, M., Kørup, K., Ygil, K. H., & Christensen, T. (2013). Danskernes kostvaner: Spæd- og småbørn 2006-2007. Søborg: DTU Fødevareinstituttet.
Trolle, Ellen ; Gondolf, Ulla Holmboe ; Ege, Majken ; Kørup, Karsten ; Ygil, Karin Hess ; Christensen, Tue. / Danskernes kostvaner : Spæd- og småbørn 2006-2007. Søborg : DTU Fødevareinstituttet, 2013. 79 p.
@book{565f559fca564bdcbaee7a9f8dc2d153,
title = "Danskernes kostvaner: Sp{\ae}d- og sm{\aa}b{\o}rn 2006-2007",
abstract = "Denne rapport pr{\ae}senterer resultater fra 1743 deltagere i den nationale kostunders{\o}gelse blandt sp{\ae}d‐ og sm{\aa}b{\o}rn i alderen 6 m{\aa}neder til 3 {\aa}r fra 2006‐2007. Deltagerne er udtaget ved en simpel tilf{\ae}ldig stikpr{\o}ve pr{\ae}senteret i 5 aldersgrupper. Stikpr{\o}ven er repr{\ae}sentativ for de p{\aa}g{\ae}ldende aldersgrupper, men b{\o}rn af m{\o}dre og f{\ae}dre med h{\o}jere uddannelse er sandsynligvis overrepr{\ae}senteret. Kosten blev registreret i 7 p{\aa} hinanden f{\o}lgende dage i 7 kostdagb{\o}ger. Dagb{\o}gerne var struktureret efter dagens m{\aa}ltider og indeholdt pr{\ae}kodede svarkategorier og mulighed for {\aa}bne svar. M{\ae}ngderne blev registreret i husholdingsm{\aa}l samt standard portionsst{\o}rrelser og ved hj{\ae}lp af en billedeserie med 12 serier af f{\o}devarer. Der blev samtidig indsamlet oplysninger om baggrundsforhold. Hvis barnet blev passet af andre end en for{\ae}lder, fx i daginstitution eller dagpleje, blev kosten registreret i et minikosth{\ae}fte, som for{\ae}ldrene herefter s{\o}rgede for at overf{\o}re til kostdagbogen.M{\ae}ngden af indtaget moderm{\ae}lk blev estimeret ud fra oplysninger om hyppigheden af amning per dag i baggrundsinterviewet og kombineret med data for estimeret volumen per amning. Bidraget af n{\ae}ringsstoffer til kosten blev efterf{\o}lgende beregnet.Bidrag af vitaminer og mineraler fra kosttilskud blev estimeret ud fra oplysninger om hvilke kosttilskud barnet havde taget, hyppighed og l{\ae}ngden af perioden kosttilskuddet var taget. Det gennemsnitlige energiindtag steg fra 3,2 MJ per dag i den yngste aldersgruppe til 5,1 MJ per dag i den {\ae}ldste aldersgruppe. Proteinindholdet i kosten steg med alderen frem til og med 1‐{\aa}rsalderen, fra et gennemsnitligt indhold p{\aa} 10 E{\%} i den yngste aldersgruppe til 15 E{\%} blandt de 1‐{\aa}rige og 14 E{\%} blandt de 2‐{\aa}rige. Kostens indhold af kulhydrat l{\aa} mellem 47 E{\%} og 52 E{\%}, og for ca. 1/3 af de 2‐{\aa}rige b{\o}rn udgjorde tilsat sukker mere end de anbefalede 10 E{\%}. Det gennemsnitlige fedtindhold faldt fra 38 E{\%} i aldersgruppen 8‐9 m{\aa}neder til 35 E{\%} i 2‐{\aa}rsalderen. St{\o}rstedelen af de 1‐ og 2‐{\aa}rige b{\o}rns kost havde mere end de anbefalede 10 E{\%} fra m{\ae}ttet fedt. Indholdet af transfedt var generelt lavt.Indholdet af mikron{\ae}ringsstoffer i gennemsnitskosten var rigelig for f{\o}lgende mikron{\ae}ringsstoffer:Vitamin A, thiamin, folat, vitamin B12, vitamin C, calcium, magnesium samt jod. For f{\o}lgende mikron{\ae}ringsstoffer var kostens indhold acceptabel: riboflavin, niacin, vitamin B6, magnesium, fosfor, zink, selen og kalium, hvilket bet{\o}d at stort set alle sandsynligvis f{\aa}r tilstr{\ae}kkeligt. Indtaget af vitamin E fra kosten var i underkanten i forhold til referencev{\ae}rdierne. Vitamin D og jern indholdet var lavt, men det anbefalede tilskud af vitamin D og jern til sp{\ae}d‐ og sm{\aa}b{\o}rn l{\o}ftede indtaget op p{\aa} et niveau, s{\aa} st{\o}rstedelen fik mere end det estimerede gennemsnitsbehov.Det konkluderes, at kosten blandt danske sp{\ae}d‐ og sm{\aa}b{\o}rn opfylder anbefalingerne for st{\o}rstedelen af n{\ae}ringsstofferne, og at det anbefalede tilskud af jern og vitamin D er berettiget. Omkring 1‐{\aa}rsalderen er proteinindholdet dog un{\o}dvendigt h{\o}jt for en lille del af b{\o}rnene. Sm{\aa}b{\o}rnenes kost afspejler kosten hos st{\o}rre b{\o}rn og voksne ved at indeholde for meget m{\ae}ttet fedt og salt – og for nogle b{\o}rn ogs{\aa} for meget sukker. Indtaget af gr{\o}ntsager og fisk kan med fordel {\o}ges i sm{\aa}b{\o}rnenes kost.",
author = "Ellen Trolle and Gondolf, {Ulla Holmboe} and Majken Ege and Karsten K{\o}rup and Ygil, {Karin Hess} and Tue Christensen",
year = "2013",
language = "Dansk",
publisher = "DTU F{\o}devareinstituttet",

}

Danskernes kostvaner : Spæd- og småbørn 2006-2007. / Trolle, Ellen; Gondolf, Ulla Holmboe; Ege, Majken; Kørup, Karsten; Ygil, Karin Hess; Christensen, Tue.

Søborg : DTU Fødevareinstituttet, 2013. 79 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

TY - RPRT

T1 - Danskernes kostvaner

T2 - Spæd- og småbørn 2006-2007

AU - Trolle, Ellen

AU - Gondolf, Ulla Holmboe

AU - Ege, Majken

AU - Kørup, Karsten

AU - Ygil, Karin Hess

AU - Christensen, Tue

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Denne rapport præsenterer resultater fra 1743 deltagere i den nationale kostundersøgelse blandt spæd‐ og småbørn i alderen 6 måneder til 3 år fra 2006‐2007. Deltagerne er udtaget ved en simpel tilfældig stikprøve præsenteret i 5 aldersgrupper. Stikprøven er repræsentativ for de pågældende aldersgrupper, men børn af mødre og fædre med højere uddannelse er sandsynligvis overrepræsenteret. Kosten blev registreret i 7 på hinanden følgende dage i 7 kostdagbøger. Dagbøgerne var struktureret efter dagens måltider og indeholdt prækodede svarkategorier og mulighed for åbne svar. Mængderne blev registreret i husholdingsmål samt standard portionsstørrelser og ved hjælp af en billedeserie med 12 serier af fødevarer. Der blev samtidig indsamlet oplysninger om baggrundsforhold. Hvis barnet blev passet af andre end en forælder, fx i daginstitution eller dagpleje, blev kosten registreret i et minikosthæfte, som forældrene herefter sørgede for at overføre til kostdagbogen.Mængden af indtaget modermælk blev estimeret ud fra oplysninger om hyppigheden af amning per dag i baggrundsinterviewet og kombineret med data for estimeret volumen per amning. Bidraget af næringsstoffer til kosten blev efterfølgende beregnet.Bidrag af vitaminer og mineraler fra kosttilskud blev estimeret ud fra oplysninger om hvilke kosttilskud barnet havde taget, hyppighed og længden af perioden kosttilskuddet var taget. Det gennemsnitlige energiindtag steg fra 3,2 MJ per dag i den yngste aldersgruppe til 5,1 MJ per dag i den ældste aldersgruppe. Proteinindholdet i kosten steg med alderen frem til og med 1‐årsalderen, fra et gennemsnitligt indhold på 10 E% i den yngste aldersgruppe til 15 E% blandt de 1‐årige og 14 E% blandt de 2‐årige. Kostens indhold af kulhydrat lå mellem 47 E% og 52 E%, og for ca. 1/3 af de 2‐årige børn udgjorde tilsat sukker mere end de anbefalede 10 E%. Det gennemsnitlige fedtindhold faldt fra 38 E% i aldersgruppen 8‐9 måneder til 35 E% i 2‐årsalderen. Størstedelen af de 1‐ og 2‐årige børns kost havde mere end de anbefalede 10 E% fra mættet fedt. Indholdet af transfedt var generelt lavt.Indholdet af mikronæringsstoffer i gennemsnitskosten var rigelig for følgende mikronæringsstoffer:Vitamin A, thiamin, folat, vitamin B12, vitamin C, calcium, magnesium samt jod. For følgende mikronæringsstoffer var kostens indhold acceptabel: riboflavin, niacin, vitamin B6, magnesium, fosfor, zink, selen og kalium, hvilket betød at stort set alle sandsynligvis får tilstrækkeligt. Indtaget af vitamin E fra kosten var i underkanten i forhold til referenceværdierne. Vitamin D og jern indholdet var lavt, men det anbefalede tilskud af vitamin D og jern til spæd‐ og småbørn løftede indtaget op på et niveau, så størstedelen fik mere end det estimerede gennemsnitsbehov.Det konkluderes, at kosten blandt danske spæd‐ og småbørn opfylder anbefalingerne for størstedelen af næringsstofferne, og at det anbefalede tilskud af jern og vitamin D er berettiget. Omkring 1‐årsalderen er proteinindholdet dog unødvendigt højt for en lille del af børnene. Småbørnenes kost afspejler kosten hos større børn og voksne ved at indeholde for meget mættet fedt og salt – og for nogle børn også for meget sukker. Indtaget af grøntsager og fisk kan med fordel øges i småbørnenes kost.

AB - Denne rapport præsenterer resultater fra 1743 deltagere i den nationale kostundersøgelse blandt spæd‐ og småbørn i alderen 6 måneder til 3 år fra 2006‐2007. Deltagerne er udtaget ved en simpel tilfældig stikprøve præsenteret i 5 aldersgrupper. Stikprøven er repræsentativ for de pågældende aldersgrupper, men børn af mødre og fædre med højere uddannelse er sandsynligvis overrepræsenteret. Kosten blev registreret i 7 på hinanden følgende dage i 7 kostdagbøger. Dagbøgerne var struktureret efter dagens måltider og indeholdt prækodede svarkategorier og mulighed for åbne svar. Mængderne blev registreret i husholdingsmål samt standard portionsstørrelser og ved hjælp af en billedeserie med 12 serier af fødevarer. Der blev samtidig indsamlet oplysninger om baggrundsforhold. Hvis barnet blev passet af andre end en forælder, fx i daginstitution eller dagpleje, blev kosten registreret i et minikosthæfte, som forældrene herefter sørgede for at overføre til kostdagbogen.Mængden af indtaget modermælk blev estimeret ud fra oplysninger om hyppigheden af amning per dag i baggrundsinterviewet og kombineret med data for estimeret volumen per amning. Bidraget af næringsstoffer til kosten blev efterfølgende beregnet.Bidrag af vitaminer og mineraler fra kosttilskud blev estimeret ud fra oplysninger om hvilke kosttilskud barnet havde taget, hyppighed og længden af perioden kosttilskuddet var taget. Det gennemsnitlige energiindtag steg fra 3,2 MJ per dag i den yngste aldersgruppe til 5,1 MJ per dag i den ældste aldersgruppe. Proteinindholdet i kosten steg med alderen frem til og med 1‐årsalderen, fra et gennemsnitligt indhold på 10 E% i den yngste aldersgruppe til 15 E% blandt de 1‐årige og 14 E% blandt de 2‐årige. Kostens indhold af kulhydrat lå mellem 47 E% og 52 E%, og for ca. 1/3 af de 2‐årige børn udgjorde tilsat sukker mere end de anbefalede 10 E%. Det gennemsnitlige fedtindhold faldt fra 38 E% i aldersgruppen 8‐9 måneder til 35 E% i 2‐årsalderen. Størstedelen af de 1‐ og 2‐årige børns kost havde mere end de anbefalede 10 E% fra mættet fedt. Indholdet af transfedt var generelt lavt.Indholdet af mikronæringsstoffer i gennemsnitskosten var rigelig for følgende mikronæringsstoffer:Vitamin A, thiamin, folat, vitamin B12, vitamin C, calcium, magnesium samt jod. For følgende mikronæringsstoffer var kostens indhold acceptabel: riboflavin, niacin, vitamin B6, magnesium, fosfor, zink, selen og kalium, hvilket betød at stort set alle sandsynligvis får tilstrækkeligt. Indtaget af vitamin E fra kosten var i underkanten i forhold til referenceværdierne. Vitamin D og jern indholdet var lavt, men det anbefalede tilskud af vitamin D og jern til spæd‐ og småbørn løftede indtaget op på et niveau, så størstedelen fik mere end det estimerede gennemsnitsbehov.Det konkluderes, at kosten blandt danske spæd‐ og småbørn opfylder anbefalingerne for størstedelen af næringsstofferne, og at det anbefalede tilskud af jern og vitamin D er berettiget. Omkring 1‐årsalderen er proteinindholdet dog unødvendigt højt for en lille del af børnene. Småbørnenes kost afspejler kosten hos større børn og voksne ved at indeholde for meget mættet fedt og salt – og for nogle børn også for meget sukker. Indtaget af grøntsager og fisk kan med fordel øges i småbørnenes kost.

M3 - Rapport

BT - Danskernes kostvaner

PB - DTU Fødevareinstituttet

CY - Søborg

ER -

Trolle E, Gondolf UH, Ege M, Kørup K, Ygil KH, Christensen T. Danskernes kostvaner: Spæd- og småbørn 2006-2007. Søborg: DTU Fødevareinstituttet, 2013. 79 p.