Danskernes kostvaner: Spæd- og småbørn 2006-2007

Ellen Trolle, Ulla Holmboe Gondolf, Majken Ege, Karsten Kørup, Karin Hess Ygil, Tue Christensen

Research output: Book/ReportReportResearch

469 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport præsenterer resultater fra 1743 deltagere i den nationale kostundersøgelse blandt spæd‐ og småbørn i alderen 6 måneder til 3 år fra 2006‐2007. Deltagerne er udtaget ved en simpel tilfældig stikprøve præsenteret i 5 aldersgrupper. Stikprøven er repræsentativ for de pågældende aldersgrupper, men børn af mødre og fædre med højere uddannelse er sandsynligvis overrepræsenteret. Kosten blev registreret i 7 på hinanden følgende dage i 7 kostdagbøger. Dagbøgerne var struktureret efter dagens måltider og indeholdt prækodede svarkategorier og mulighed for åbne svar. Mængderne blev registreret i husholdingsmål samt standard portionsstørrelser og ved hjælp af en billedeserie med 12 serier af fødevarer. Der blev samtidig indsamlet oplysninger om baggrundsforhold. Hvis barnet blev passet af andre end en forælder, fx i daginstitution eller dagpleje, blev kosten registreret i et minikosthæfte, som forældrene herefter sørgede for at overføre til kostdagbogen.
Mængden af indtaget modermælk blev estimeret ud fra oplysninger om hyppigheden af amning per dag i baggrundsinterviewet og kombineret med data for estimeret volumen per amning. Bidraget af næringsstoffer til kosten blev efterfølgende beregnet.
Bidrag af vitaminer og mineraler fra kosttilskud blev estimeret ud fra oplysninger om hvilke kosttilskud barnet havde taget, hyppighed og længden af perioden kosttilskuddet var taget. Det gennemsnitlige energiindtag steg fra 3,2 MJ per dag i den yngste aldersgruppe til 5,1 MJ per dag i den ældste aldersgruppe. Proteinindholdet i kosten steg med alderen frem til og med 1‐årsalderen, fra et gennemsnitligt indhold på 10 E% i den yngste aldersgruppe til 15 E% blandt de 1‐årige og 14 E% blandt de 2‐årige. Kostens indhold af kulhydrat lå mellem 47 E% og 52 E%, og for ca. 1/3 af de 2‐årige børn udgjorde tilsat sukker mere end de anbefalede 10 E%. Det gennemsnitlige fedtindhold faldt fra 38 E% i aldersgruppen 8‐9 måneder til 35 E% i 2‐årsalderen. Størstedelen af de 1‐ og 2‐årige børns kost havde mere end de anbefalede 10 E% fra mættet fedt. Indholdet af transfedt var generelt lavt.
Indholdet af mikronæringsstoffer i gennemsnitskosten var rigelig for følgende mikronæringsstoffer:
Vitamin A, thiamin, folat, vitamin B12, vitamin C, calcium, magnesium samt jod. For følgende mikronæringsstoffer var kostens indhold acceptabel: riboflavin, niacin, vitamin B6, magnesium, fosfor, zink, selen og kalium, hvilket betød at stort set alle sandsynligvis får tilstrækkeligt. Indtaget af vitamin E fra kosten var i underkanten i forhold til referenceværdierne. Vitamin D og jern indholdet var lavt, men det anbefalede tilskud af vitamin D og jern til spæd‐ og småbørn løftede indtaget op på et niveau, så størstedelen fik mere end det estimerede gennemsnitsbehov.
Det konkluderes, at kosten blandt danske spæd‐ og småbørn opfylder anbefalingerne for størstedelen af næringsstofferne, og at det anbefalede tilskud af jern og vitamin D er berettiget. Omkring 1‐årsalderen er proteinindholdet dog unødvendigt højt for en lille del af børnene. Småbørnenes kost afspejler kosten hos større børn og voksne ved at indeholde for meget mættet fedt og salt – og for nogle børn også for meget sukker. Indtaget af grøntsager og fisk kan med fordel øges i småbørnenes kost.
Original languageDanish
Place of PublicationSøborg
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages79
ISBN (Electronic)978-87-92763-98-3
Publication statusPublished - 2013

Cite this