Danske PPV-stammer har ændret sig genetisk

Charlotte Kristiane Hjulsager, Jesper Schak Krog, Lars Erik Larsen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  146 Downloads (Pure)

  Abstract

  I 2015 er der set en markant stigning i antallet af positive fund af porcin parvovirus (PPV) i indsendelser til undersogelse af svineaborter (Tabel 1).
  PPV forekommer udbredt i svinebesætninger og kan forårsage reproduktionsproblemer. Disse kan imidlertid kontrolleres med vacciner, der dog ikke forhindrer infektion og virusudskillelse fra soerne, men beskytter mod reproduktionsproblemerne.
  PPV-viruspartiklerne er meget modstandsdygtige overfor nedbrydelse i omgivelserne, så da virus formodentlig findes i de fleste besatninger, er det vigtigt med effektiv vaccination af alle avlsdyr for at beskytte mod PPV-relaterede reproduktionsproblemer.
  Tidligere studier har vist, at europæiske PPV-virus, inklusive de danske, kan inddeles i to grupper (genotyper) baseret pa forskelle i deres gensekvenser. For at undersøge de danske PPV-virus fra 2015 nærmere, har vi bestemt DNAsekvensen af hele virusgenomet fra fire af de positive indsendelser fra 2015.
  Original languageDanish
  JournalDansk Veterinaertidsskrift
  Issue number15
  Pages (from-to)47-47
  ISSN0106-6854
  Publication statusPublished - 2015

  Cite this