Dansk sammendrag af afrapportering af MetriX2 projektet

Forskningsgruppen for Helhedsvurdering

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

176 Downloads (Pure)

Abstract

MetriX2 er en videreføring af Metrix projektet 2015-2018 og vil bygge videre på de metoder og modeller inden for helhedsvurderinger, som blev udviklet i Metrix projektet.

I Metrix projektet fokuserede vi på sundhedsmæssige parametre og kvantificerede positive og negative sundhedseffekter, som kunne benyttes til at udføre en helhedsvurdering af fødevarer. I MetriX2 fokuserer vi stadig på sundhed, men har valgt at udvide med projekter, der inkluderer bæredygtig kost, beregning af usikkerheder, og bestemmelse af kemikalieeksponering for udvalgte befolkningsgrupper.

MetriX2 består af 3 projekter der hver især behandler forskellige emner, men metodemæssigt er knyttet tæt sammen og hvor vi benytter metoder, som blev udviklet i Metrix projektet.

Formålet med det første projekt er at vurdere den samlede sundhed af en bæredygtig kost, nærmere bestemt en udgave EAT-Lancet kosten ”The Planetary Health Diet” tilpasset danske forhold. I vurderingen indgår fødevaregrupper, som er karakteristiske for den bæredygtige kost, samt de kemikalier der er associeret med fødevaregrupperne.

I det andet projekt ser vi nærmere på det paradoks at personer, som spiser i overensstemmelse med de officielle danske kostråd tilsyneladende har et højere indtag af skadelige stoffer. I projektet har vi først beregnet kemikaliebelastningen af kviksølv, cadmium og uorganisk arsen i grupper af personer opdelt vha. data om deres livsstil og kostindtag. Derefter har vi sammenholdt det med den samlede gavnlige effekt af næringsstofferne i den specifikke kost for hver enkelt gruppe.

I det tredje projekt er formålet at få integreret usikkerhedsberegninger (”Uncertainty”), som en del af vores helhedsvurderinger. Som eksempel har vi gennemgået vurderinger som belyser, hvordan indtag af metylkviksølv hos kvinder i den fødedygtige alder påvirker barnets IQ. Vi har specifikt set på hvordan den skadelige effekt er beregnet, og vi har set på hvilke analyser for variabilitet og usikkerhed, der er blevet anvendt. I projektet bruger vi desuden vores tidligere helhedsvurdering af nødder, som case for hvordan man kan inkludere variabilitet og usikkerhed.
Original languageDanish
Publication date2022
Number of pages3
Project No.21/1039385
Finished01/07/2022
ApplicantMiljø- og Fødevareministeriet
Publication statusPublished - 2022

Keywords

  • Helhedsvurderinger
  • Kemikaliepåvirkninger
  • Ernæring og kostvaner

Cite this