Dårligere passager- end togregularitet

Alex Landex, Otto Anker Nielsen, Elsebet Seest

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Hidtil har man primært opgjort regularitet og forsinkelser på tog-niveau. Opgørelsen på tog-niveau beskriver imidlertid ikke passagerernes oplevelser af forsinkelsrne, da togene ofte er mere forsinkede i myldretiden, hvor der er flere passagerer pr. tog. Det er ved hjælp af en passagerregularitetsmodel muligt at beregne passagerernes forsinkelser og regularitet. Sammenligning af passagerregularitet og togregularitet viser, at passagerernes regularitet er dårligere end togenes regularitet.
Original languageDanish
JournalNordisk Jaernbanetidskrift
ISSN0029-1382
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

Cite this