Coupling of Active Components to Synthetic Polymers

Anne Kathrine Kattenhøj Overgaard

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

91 Downloads (Pure)

Abstract

Arbejdet har fokuseret på fremstilling af kunstig ekstracellulær matrix (ECM) til fremme af den naturlige biologiske helingsproces ved vævsgendannelse efter store vævsskader. Særlig opmærksomhed har været på kemisk kobling af dermatan sulfat (DS), en naturlig glyco-saminoglycan (GAG), med en biokompatibel syntetisk polyester, poly(DL-lactid) (PDLLA). Koblingen blev designet til den nyligt introducerede, meget tolerante og effektive katalyserede 1,3-dipolære cycloadditions reaktion mellem et azid og en primær alkyn. De nødvendige syntetiske henholdsvis azid- og alkynhåndtag på GAG blev derfor indgående forsøgt optimeret gennem forskellige såvel mono- som multifunktionaliseringer. Ligeledes er PDLLA fremstillet ud fra funktionelle initiatorer ved ringåbningspolymeri-sation og efterfølgende azid-endefunktionaliseret, DS blev også anvendt som makroinitiator til PDLLA fremstilling. På trods af utallige forsøg på at koble de to byggesten, GAG og PDLLA, blev en optimeret, effektiv koblingsprocedure ved cycloaddition ikke etableret, om end de rigtige kemiske håndtag var verificeret på reaktanterne. Der argumenteres, at de komplementære reaktanters inkompatible opløselighedsforhold forhindrer koblingen. En poly(ethylen glycol)-linker anføres afslutningsvis som en lovende potentiel løsning på de hidtil prohibitive opløselighedsforskelle mellem GAG og PDLLA.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages119
ISBN (Print)978-87-92481-04-7
Publication statusPublished - Apr 2009

Cite this