COSIMA-VEJ – Software Applied towards Project Evaluation in the Danish Road Sector: COSIMA-VEJ – Software til projektvurdering i den danske vejsektor

Kim Bang Salling, Anders Vestergaard Jensen, Steen Leleur

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

  Abstract

  Politiske beslutninger på transportområdet består bl.a. i at prioritere offentlige ressourcer og allokere disse midler mest hensigtsmæssigt. I en sådan fordeling af midler indgår en lang række hensyn til eksempelvis økonomi, miljø, fordeling mellem befolkningsgrupper, politiske agendaer etc. Ved at benytte en samfundsøkonomisk analyse (SØA) bliver det muligt at strukture sådanne overvejelser. SØA tilstræber at give beslutningstagerne viden om konsekvenserne af eksempelvis et nyt infrastrukturprojekt, ændring i transportvaner/ transportmiddelvalg etc. Dette paper omhandler en ny softwaremodel kaldet COSIMA-VEJ 2.0 til brug ved projektevaluering i den danske vejsektor. COSIMA-VEJ 2.0 er udviklet i samarbejde med Vejdirektoratet, hvilket bl.a. har bevirket en tilpasning af modellen til Vejdirektoratets forskellige trafik- og effektmodeller. Samarbejdet imellem Vejdirektoratet og Beslutnings-modelgruppen (BMG) på CTT er således årsagen til, at den samfundsøkonomiske beregning for infrastrukturændringer retter sig mod vejområdet. Hovedformålet med dette paper er primært at give en gennemgang og modeldemonstration af COSIMA-VEJ 2.0 softwaren. Først beskrives de to hovedmoduler, henholdsvis en traditionel cost-benefit analyse (CBA) og en risikoanalyse (RA) udfra Monte Carlo simulation (MCS). Herefter præsenteres det pågældende case-studie gennemregnet med tilhørende resultater. Til sidst gives en konklusion og en perspektivering over det videre modelarbejde.
  Original languageEnglish
  Title of host publicationVejforum – Nyborg Strand, 29.-30. November 2005
  Publication date2005
  Publication statusPublished - 2005
  EventVejforum 2005 - Nyborg Strand Hotel, Nyborg, Denmark
  Duration: 29 Nov 200530 Nov 2005

  Conference

  ConferenceVejforum 2005
  LocationNyborg Strand Hotel
  Country/TerritoryDenmark
  CityNyborg
  Period29/11/200530/11/2005

  Cite this