Construction Management: Ett pilotprojekt inom Öresundsuniversitetets projekt ”Nya strukturer för samarbete över Öresund inom högre utbildning”

Niclas Andersson

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

321 Downloads (Pure)

Abstract

Detta pilotprojekt utgör första steget i etableringen av ett samarbete mellan avdelningen för Byggnadsekonomi, vid Lunds Tekniska Högskola, och sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser, vid Danmarks Tekniska Universitet. Dessa båda avdelningar är varandras ämnesmässiga motsvarigheter inom LTH och DTU. Initiativet till pilotprojektet togs i samband med ett möte mellan de båda avdelningar i mars 2004 under vilket möjligheterna att initiera samverkan inom såväl grundutbildning, som forskning och forskarutbildning diskuterades. Denna rapport redogör för pilotprojektets bakgrund, målformulering, genomförande och resultat. I rapporter används förkort-ningarna Bekon och PLB som benämning för Avdelningen för Byggnadsekonomi, LTH respektive Sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser. Pilotprojektet utgör ett delprojekt inom ramen för Öresundsuniversitetets projekt ”Nya strukturer för samarbete över Öresund inom högre utbildning”. Pilotprojektet är delfinansierat genom INTERREG IIIA Öresundsregionen, EUROPEISKA UNIONEN, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Original languageSwedish
Place of PublicationLyngby, Lund
PublisherTechnical University of Denmark
Edition1
Number of pages44
ISBN (Print)87-7877-211-7
Publication statusPublished - 2006
SeriesByg Rapport
NumberR-140

Cite this