Characterisation of Chemical Degradation of Polymers

Carina Koch Kjellander

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  Abstract

  Arbejdet har fokuseret på kemisk især hydrolytisk nedbrydning af industrielt vigtige polymerer eksponeret i forskellige aggressive men industrielt realistiske miljøer. Hovedvægten har ligget på eksponeringer af uforstærket polyamid 66 i 10% vandig NaOH ved 60 oC og i 5% NaOCl ved 20 oC i variende perioder fra 1 til 18 uger. Visuel inspektion samt lys- og elektronmikrospiske undersøgelser i tilknytning til en lang række forskellige avancerede analytiske teknikker belyste den fremadskridende nedbrydning og første til ny forståelse. Det konkluderes, at polyamid 66 nedbrydes hydrolytisk af 10% vandig NaOH allerede efter 1 uge med overfladerevner til følge. Efter 10 uger afstødes 20 m tykke materialeflager med eksponering af det underliggende materiale til følge. Nedbrydningen er således ikke kun et overfladefænomen. I tilfælde af 5% NaOCl eksponering konkluderes at såvel hydrolyse som oxidation med polymerkædebrud til følge sker hurtigt i overfladen med fuldstænding afstødning af materiale allerede efter 4 uger hvorved nedbrydningsfænomenet gentages. Nedbrydningsmodeller der forklarer de observerede fænomener er opstillet. En mindre del af arbejdet har vedrørt kommercielle polycarbonaters modstandsdygtighed overfor miljøinduceret spændingsrevne-dannelse. Ligeledes blev overskydende vands muligheder for dannelse af mikrohuller i en poly(p-phenylenesulfid) undersøgt.
  Original languageEnglish
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this