CGM Årsrapport 2000

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Denne årsberetning omfatter CGM ApS's akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2000. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, Erhvervsfremme Styrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler (Teknisk Forskrift Nr: TF4). I årsberetningen oplyses der om: 1. Omfanget af gennemført akkrediteret prøvning samt af prøvning, der falder inden for akkrediteringens område, men som ikke er rapporteret som akkrediteret prøvning. Omfanget angives ved omsætning og antal opgaver inden for de forskellige akkrediteringsområder. 2. Deltagelse i sammenligningsprøvninger eller anden tilsvarende kontrol med gennemførte prøvningers nøjagtighed og reproducerbarhed. 3. Betjeningen af laboratoriets rekvirenter. Herunder oplyses der om ekspeditionstider for akkrediteret prøvning samt om eventuelle anmodninger om prøvning inden for akkkrediteringsområdet, som laboratoriet ikke har kunnet efterkomme. 4. Laboratoriets faglige indsats på fagområder inden for eller med tilknytning til akkrediteringsområdet, herunder om personalets deltagelse i udvikling af prøvningsprocedurer og i andet fagligt arbejde. I 2000 har følgende medarbejdere varetaget laboratoriets akkrediterede prøvningsvirksomhed under DANAK: Leonardo De Chiffre (teknisk leder), Bjarne G. Ravn (kvalitetschef), Jan Lasson Andreasen (underskriftsberettiget), Niels Kofod (underskriftberettiget), Renè Sobiecki (specialist tekniker), Erik Larsen (specialist tekniker / underskriftberettiget).
  Original languageDanish
  PublisherTechnical University of Denmark
  Number of pages3
  Publication statusPublished - 2001

  Keywords

  • Metrologi
  • MM01.21

  Cite this