Center for Geometrisk Metrologi, CGM ApS

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2002. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, Erhvervsfremme Styrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler (Teknisk Forskrift Nr. TF4 af 2000.11.06). I årsberetningen oplyses der om: 1. Omfanget af gennemført akkrediteret prøvning og kalibrering samt af prøvning og kalibrering, der falder inden for akkrediteringens område, men som ikke er rapporteret som akkrediteret prøvning. Omfanget angives ved omsætning og antal opgaver inden for de forskellige akkrediteringsområder. 2. Ændringer i personale samt væsentlige ændringer i udstyr og andre tekniske faciliteter. 3. Deltagelse i sammenligningsprøvninger med andre laboratorier eller anden tilsvarende kontrol med gennemførte prøvningers nøjagtighed og reproducerbarhed. 4. Betjeningen af laboratoriets rekvirenter. Herunder oplyses der om ekspeditionstider for akkrediteret prøvning samt om eventuelle anmodninger om prøvning inden for akkrediteringsområdet, som laboratoriet ikke har kunnet efterkomme, og årsagen hertil. 5. Laboratoriets faglige indsats på fagområder inden for eller med tilknytning til akkrediteringsområdet, herunder om personalets deltagelse i udvikling af prøvningsprocedurer og i andet fagligt arbejde. 6. Eventuelle klager over laboratoriets virksomhed som akkrediteret laboratorium og om eventuelle udstedte tillæg og rettelser til akkrediterede rapporter og certifikater. I 2002 har følgende medarbejdere varetaget laboratoriets akkrediterede prøvningsvirksomhed under DANAK: Leonardo De Chiffre (teknisk leder), Bjarne G. Ravn (kvalitetschef), Jan Lasson Andreasen (underskriftsberettiget), Niels Kofod (underskriftberettiget, indtil 20.1.2002), Renè Sobiecki (specialist tekniker), Erik Larsen (specialist tekniker / underskriftberettiget). April 2003 Leonardo De Chiffre direktør
  Original languageDanish
  PublisherInstitut for Produktion og Ledelse, DTU
  Number of pages4
  Publication statusPublished - 2003

  Cite this

  De Chiffre, L. (2003). Center for Geometrisk Metrologi, CGM ApS. Institut for Produktion og Ledelse, DTU.