Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver: Casebeskrivelse

Flemming Vestergaard, Jan Karlshøj, Peter Hauch, Jan Lambrecht, Jan Mouritsen

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  755 Downloads (Pure)

  Abstract

  IKT-konceptet Casen repræsenterer et fuldt faseforløb for et byggeprojekt fra programmeringsfasen over projektering og udførelse til start af driften. Der er eksempler på anvendelse af modelbaserede metoder og værktø-jer fra projekteringsfasens start til drift og ombygning. IKT-konceptet repræsenterer et integreret pro-jektsamarbejde mellem byggeriets parter, efter retningslinjer beskrevet i Det Digitale Byggeris ’3D ar-bejdsmetode’. Rådgivergruppen har været de styrende i det modelbaserede samarbejde, men der er også eksempler på fagentreprenører, der har arbejdet modelbaseret. Ingeniørrådgiveren Rambøll er udpeget som hovedaktør i denne casebeskrivelse. Der er gennem et casestudie identificeret nogle aktiviteter i processerne, hvor rationaliseringsgevinster og kvalitative gevinster er målt finansielt og/eller ved en skaleret værdisætning. Tilsvarende er de om-kostninger, som er forudsætninger for IKT-konceptet, opgjort finansielt. Det gælder både de initiale engangsinvesteringer og de omkostninger, der er forbundet med driften af IKT-konceptet, licenser, op-graderinger, kompetenceløft m.m.
  Original languageDanish
  PublisherTechnical University of Denmark, Department of Civil Engineering
  Number of pages46
  Commissioning bodyDanish Business Authority
  Publication statusPublished - 2012
  SeriesDTU Byg-Rapport
  NumberSR 12-03

  Cite this