Carbon Dioxide as Secondary Refrigerant in Supermarkets: Natural and Forced Circulation

Hans Jørgen Høgaard Knudsen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Resume I forbindelse med udfasning af HCFC- og HFC-kølemidlerne er opstået stor interesse for anvendelse af naturlige kølemidler samt indirekte køling i forbindelse med køling i supermarkeder. Som sekundært kølemiddel med faseskift kan kuldioxid anvendes. I supermarkeder med køleanlægget placeret over kølemøblerne, f.eks. på taget, kan cirkulation af det sekundære kølemiddel ske ved naturlig cirkulation. I dette arbejde er sammenlignet naturlig cirkulation og pumpecirkulation dels ved temperatur svarende til frostmøbler dels ved temperatur svarende til kølemøbler. Ved frost en anvendt op til 2 møbler medens der ved køl er anvendt op til 3 møbler. Endvidere er undersøgt strategi i forbindelse med elektrisk afrimning, hvor det er væsentligt at fordamperen er tømt for væske før elvarmelegemerne indkobles. Det er vist, at en overfladetemperaturføler kan anvendes til at styre indkoblingstidspunktet for elvarmestavene. På grundlag af de gennemførte forsøg konkluderes, at det er muligt at anvende naturlig cirkulation men specielt ved frostmøbler må det sikres, at der ikke sker dampdannelse i væskeledningen. Dette kan sikres ved at anvende en cirkulationspumpe der giver en relativ lille trykforøgelse i forhold til den statiske trykstigning. Pumpeeffekten har i forsøgene være ca. 3% af køleeffekten
Original languageDanish
Place of PublicationDTU
PublisherMEK
Edition1. ed
Number of pages32
ISBN (Print)87-7475-333-9
Publication statusPublished - 2005

Cite this