Bygmutant med højt lysinindhold til slagterisvin: Statens Husdyrbrugsforsøg

H. P. Mortensen, A. Madsen, A. E. Larsen, Hans Doll, N. B. Büchmann, B. Køie

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  ygmutant 1508, der er dannet ved mutation i sorten Bomi, indeholder normale proteinmængder, men ca. 40 pct. mere lysin og ca. 30 pct. mere treonin end de gængse bygsorter. Mutant 1508 eller Bomi indgik som eneste kornart i fire foderblandinger, der parvis indeholdt samme mængde sojaskrå. Blandingerne med mutanten indeholdt således mere af de to essentielle aminosyrer lysin og treonin end de tilsvarende blandinger med Bomi. Ved den lave proteinmængde gav mutanten væsentligt mere kødfulde grise end Bomi samt større tilvækst og mindre foderforbrug, mens mutanten ikke var bedre end Bomi ved den høje proteinmængde. Fodring alene med mutant 1508 i perioden 50-90 kg gav ringere tilvækst og større foderforbrug. Forsøg med byg høstet i 1974 tydede på, at indholdet af fordøjelig energi i mutanten var lidt lavere end i Bomi, men dette er ikke bekræftet i rotteforsøg med byg høstet i 1975. Det tilstræbtes at sammenligne foderblandinger med samme indhold af fordøjeligt lysin. Dette betyder, at der kan spares betydelige mængder sojaskrå i foderblandingerne med mutant 1508. I perioden 20-50 kg er der givet en større mængde sojaskrå end i perioden 50-90 kg. Grisene, der fik mutant 1508, var mere kødfulde en grisene, der fik Bomi, sandsynligvis fordi lysinets fordøjelighed i mutant 1508 var bedre end forventet. Derimod syntes energiindholdet af mutanten at være lidt lavere end af Bomi, bedømt ud fra grisenes daglige tilvækst og foderforbrug.
  Original languageDanish
  JournalMeddelelser
  Volume122
  Pages (from-to)2
  Publication statusPublished - 1976

  Cite this