Bygmutant med højt lysinindhold til slagterisvin

H. P. Mortensen, A. Madsen, A. E. Larsen, Hans Doll, B. Büchmann, N. B. Køie

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  På Risø har man fundet en bygmutant, mutant 1508, der indeholder ca. 40 pct. mere lysin end normale bygsorter. Da mutanten indgår i det videre forædlingsarbejde, er det vigtigt på et tidligt tidspunkt at få vurderet, om den bedre aminosyresammensætning også giver sig udslag i en bedre foderværdi. Det tilstræbtes at sammenligne foderblandinger med samme indhold af fordøjeligt lysin. Dette betyder, at der kan spares betydelige mængder sojaskrå i foderblandingerne med mutant 1508. I perioden 20-50 kg er der givet en større mængde sojaskrå end i perioden 50-90 kg. Grisene, der fik mutant 1508, var mere kødfulde en grisene, der fik Bomi, sandsynligvis fordi lysinets fordøjelighed i mutant 1508 var bedre end forventet. Derimod syntes energiindholdet af mutanten at være lidt lavere end af Bomi, bedømt ud fra grisenes daglige tilvækst og foderforbrug.
  Original languageDanish
  JournalStatens Husdyrbrugsforsøg Meddelelse
  Volume49
  Pages (from-to)1-4
  Publication statusPublished - 1975

  Cite this