Buffer Bulbous Bows: A Measure to Reduce Oil Spill in Collisions

Yasuhira Yamada

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  1013 Downloads (Pure)

  Abstract

  Formålet med denne afhandling at undersøge, hvor meget man ville kunne reducere olieudslip forårsaget af skibskollisioner ved at indføre mindre stærke bulbstævne på verdens skibe. Analysen omfatter såvel deterministiske som probabilistiske metoder. Afhandlingen består af et sammendrag og fem publikationer. Studiet omfatter to serier af eksperimenter med knusning af store modeller af bulbstævne. Resultaterne af disse knusningsforsøg med standard bovtyper såvel som med prototype bløde bovtyper sammenlignes med resultater opnået ved hjælp af Finite Element Metoder (FEM) og metoder baseret på anvendelsen af simplificerede analytiske metoder. Denne sammenligning viser, at både de detaljerede FEM og de simplificerede metoder med rimelig nøjagtighed kan forudsige knusningskræfter og energioptag, når disse bulbstævne knuses mod en hård væg. For at undersøge, hvor effektive de bløde bovkonstruktioner er ved kollisioner, der involverer store tankskibe, er der udført numeriske simuleringer, hvor såvel de rammende bove som de ramte skibssider er modelleret ved hjælp af detaljerede finite element metoder. Resultaterne af disse deterministiske analyser demonstrerer, at de bløde bove er virkningsfulde til at reducere den kollisionsenergi, der skal til, før olietankene åbnes under kollisioner. Ved hjælp af de udviklede simplificerede analytiske knusningsmodeller er der udført probabilistiske beregninger af effekten af at indføre bløde bulbkonstruktioner. Der er udført Monte Carlo simuleringer til at bestemme effekten på olieudslip under specielle forhold. Der er ligeledes udført en analyse af omkostningsreduktionen for oprydning efter olieudslip, hvis bløde skibsbove introduceres i et specifikt geografisk område. Denne analyse er udført ved hjælp af en metode baseret på Bayesiske Netværk.
  Original languageEnglish
  Publication statusPublished - Mar 2007

  Cite this