Brugervejledning og teknisk dokumentation til ”Spildevandskomiteens Regionale Regnrækkeværktøj” – version 2023

Hjalte Jomo Danielsen Sørup, Ida Bülow Gregersen, Toke Sloth Illeris

Research output: Book/ReportReportCommunication

147 Downloads (Pure)

Abstract

Spildevandskomiteens Skrift 32 (Spildevandskomiteen, 2023) beskriver en opdatering af den regionale model for ekstremregn. Den er baseret på en statistisk bearbejdning af målinger fra Spildevandskomiteens regnmålernetværk. Grundlaget for modellen er i alt er 50 regnserier med mere end 25 års observationer.

Den opdaterede regionale model bygger metodemæssigt på de regionale modeller beskrevet i Skrift 26, 28 og 30 (Spildevandskomiteen, 1999; 2006; 2014). I forbindelse med Skrift 26 blev der udarbejdet et Excel-baseret værktøj til generering af regnrækker, CDS-regn og bassindimensionering baseret på denne regionale model. Værktøjet er flere gange opdateret siden i forbindelse med senere skrifter. Med ”Spildevandskomiteens Regionale Regnrækkeværktøj v2023” baseres værktøjet på Skrift 32.I forhold til tidligere versioner ændres og udbygges funktionaliteten på nogle punkter: CDS regn og bassindimensionering adskilles i to faner og der er tilføjet en ny fane til beregning af klimafaktor.

Programmet stilles frit til rådighed for branchen. Det skal i den forbindelse understreges at det stilles til rådighed ”as-is” og at enhver anvendelse af programmet og konsekvenser heraf sker på eget ansvar. Der kan derfor ikke rettes økonomiske krav mod en eller flere af parterne bag programmet i forbindelse med anvendelse af programmet eller som følge af eventuelle følgeomkostninger der måtte forekomme på baggrund af brug af programmet.
Original languageDanish
PublisherDTU Sustain
Number of pages14
Publication statusPublished - 2023

Cite this