Brugervejledning og teknisk dokumentation til ”Spildevandskomiteens Regnserieværktøj” – version 2023

Hjalte Jomo Danielsen Sørup, Ida Bülow Gregersen

Research output: Book/ReportReportCommunication

146 Downloads (Pure)

Abstract

Spildevandskomiteens Skrift 32 (Spildevandskomiteen, 2023) beskriver en opdatering af den regionale model for ekstremregn. Den er baseret på en statistisk bearbejdning af målinger fra Spildevandskomiteens regnmålernetværk. Grundlagt for modellen er 50 regnserier med mere end 25 års observationer.

Den opdaterede regionale model bygger metodemæssigt på de regionale modeller beskrevet i Skrift 26, 28 og 30 (Spildevandskomiteen, 1999; 2006; 2014). I forbindelse med Skrift 30 blev udarbejdet værktøjet ”DTU Rain Analyst” (Sørup et al., 2015) som på daværende tidspunkt erstattede de tidligere hjælpeprogrammer ”WinRegn” (PH-Consult, 2000) og ”U-værdi”. ”Spildevandskomiteens Regnserieværktøj” er dels en videreførelse af funktionaliteten fra ”DTU Rain Analyst” og dels en udvidelse med funktionalitet som oprindeligt var implementeret i ”WinRegn”, men ikke videreført noget sted siden.

Programmet stilles frit til rådighed for branchen under en GNU GPLv3 licens (se http://www.gnu.org/licenses/ for detaljer). Det skal i den forbindelse understreges at det stilles til rådighed ”as-is” og at enhver anvendelse af programmet og konsekvenser heraf sker på eget ansvar. Der kan derfor ikke rettes økonomiske krav mod en eller flere af parterne bag programmet i forbindelse med anvendelse af programmet eller som følge af eventuelle følgeomkostninger der måtte forekomme på baggrund af brug af programmet.
Original languageDanish
PublisherDTU Sustain
Number of pages14
Publication statusPublished - 2023

Cite this