Brintforskning i Danmark - udfordringer og perspektiver

J.K. Nørskov (Editor), R. Feidenhans'l (Editor)

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

153 Downloads (Pure)

Abstract

Denne hvidbog er et samlet forslag til en forskningsstrategi for Danmark inden for en brintbaseret energiforsyning. Både i USA og i Europa er der sat store initiativer i gang for at udvikle og implementere nye teknologier, der baserer sig på brint som energibærer og brændselsceller som midlet til at konvertere energien til elektricitet og varme. Det langsigtede perspektiv er en forureningsfri energiforsyning til elproduktion og til transportsektoren baseret på vedvarende energi. På kortere sigt er der en række områder, fra energiforsyninger til mobiltelefoner og bærbare computere til elforsyning og opvarmning af geografisk isolerede samfund, hvor en brintteknologi kan være et alternativ til den nuværende teknologi. Der er imidlertid en række teknologiske udfordringer, som skal overvindes for, at en brintteknologi kan implementeres. Det er grunden til den store forskningsmæssige satsning, der er på området de fleste steder i verden. Det er afgørende, at Danmark bidrager til denne udvikling, dels fordi det er af stor betydning for det danske samfund som helhed at få en miljømæssigt forsvarlig og sikker energiforsyning, dels fordi udviklingen af ny energiteknologi kan give dansk erhvervsliv en række nye højteknologiske produkter og markeder.

Hvidbogen er blevet til på basis af en workshop, der blev afholdt den 14. april 2004 med deltagelse fra størstedelen af de danske forskergrupper og industrivirksomheder inden for området. Det kan konkluderes, at danske forskergrupper er i front internationalt inden for flere nøgleteknologier, og at danske virksomheder allerede i dag er førende i verden inden for brintproduktion og veletablerede inden for en række andre teknologier. En række områder, hvor vi i Danmark har et forskningsmæssigt potentiale, og hvor der er mulighed for at omsætte det til nye nøgleteknologier i dansk industri, blev identificeret. Inden for produktion af brint er det tilfældet inden for nye, mere selektive processer på basis af fossile brændstoffer og ikke mindst inden for nye
metoder til biologisk og (bio-) elektrokemisk brintproduktion. Brændselsceller til at omdanne brint eller brintholdige brændstoffer er omdrejningspunktet i hele
brintteknologien. Behovet for en helt ny type af elektrodematerialer, eventuelt inspireret af biologiske analogier blev identificeret som helt afgørende for teknologiens videre udvikling. Også forskning inden for nye elektrolytter og metoder til integration af enkeltkomponenterne i brændselscellesystemer er af afgørende betydning. Med henblik på den måske største udfordring af dem alle, spørgsmålet om en sikker lagring af brint, blev en række nye spændende muligheder inden for komplekse hydrider, nano-kompositmaterialer og nye kemiske opbevaringsmetoder identificeret.

Alle de forskningsmæssige udfordringer, der er identificeret i hvidbogen, kræver
betydelig nytænkning. Der er tale om at udvikle helt nye typer af materialer og
processer, og det kræver en grundlæggende forståelse af problemstillingerne. Der er en række forskningsmæssige temaer, som går igen i alle delproblemerne. Et af dem er katalyse, både enzymatisk og uorganisk. Et andet er nanoteknologi, og et tredje er bioteknologi. Hele forskningsfeltet er dermed en kombination af nogle af de vigtigste moderne forskningsfelter. En implementering af en brintforskningsstrategi i Danmark skal således sikre en tværfaglig kombination af grundvidenskab og teknologiudvikling.
Original languageDanish
Place of PublicationRoskilde
PublisherForskningscenter Risø
Number of pages36
Publication statusPublished - 2004

Cite this