Blyindhold i rovfugle

Research output: Book/ReportReport – Annual report year: 2018Research

Documents

View graph of relations

Bly er et bredt anvendt og giftigt tungmetal, som udgør en alvorlig miljø- og sundhedsrisiko. Bly anvendes til fremstilling af jagtammunition, og kan herfra spredes til økosystemer samt prædatorer og ådselædere, der æder anskudt eller dødt vildt. Fugle, som optager blyhagl som kråseflint og føde, anses for særligt udsatte. Også mennesker, der spiser vildt nedlagt med blyammunition, udsættes for en forgiftningsfare. Vi undersøgte leverprøver fra 137 danske rovfugle og målte indholdet af 61 sporstoffer herunder bly og andre tungmetaller (cadmium, kviksølv, selen mfl.). Fuglene stammede fra indsamling af dødfundne individer samt fra fugle nedlagt ved regulering i lufthavne. Ingen af de analyserede tungmetaller overskred kendte leverværdier for effekter på sundhed, adfærd og reproduktion. For bly fandt vi dog en enkelt ekstremværdi, der vurderes til at skyldes ammunitionsrester i leveren fra påskydningen af fuglen. Generelt var værdierne af bly og bismuth, der anvendes som delvis erstatning for bly i ammunition, højest i de fugle, som var skudt. Ligeledes var der en positiv korrelation mellem bly og bismuth (r=0.521, n=57, p<0.001), i fugle, der var rapporteret som skudte, men ikke for øvrige (r=0.104, n=79, p=0.363) Det konkluderes, at de undersøgte rovfugles indhold af tungmetaller ikke udgør en betydelig trussel for fuglenes sundhed, adfærd og reproduktion. Indholdet ligger generelt under niveauerne i tilsvarende undersøgelser af rovfugle i andre nordeuropæiske lande, fx Sverige, Tyskland og Polen. For blys vedkommende kan dette formentlig skyldes, at fuglene i Danmark ikke i samme omfang har adgang til byttedyr og ådsler med et indhold af blyhagl. Undersøgelsen indikerer ikke, at danske rovfugle belastes med bly fra jagtammunition gennem fødeoptag.
Original languageEnglish
PublisherDansk Jagtakademi
Volume18-01
Number of pages23
Publication statusPublished - 2018
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 147508264