Blended learning for korte og specialiserede undervisningsforløb

Carsten Thure Kirkeby, Claus Thorp Hansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

104 Downloads (Pure)

Abstract

Artiklen beskriver etableringen og justeringen efter den første gennemførelse af et tre-ugers-kursus på DTU i simuleringsmodeller for sygdomsspredning. Deltagerne skal både lære de nødvendige programmeringsfærdigheder til at kunne skrive simuleringskoden, og de skal lære teori og praksis omkring simulering. Vi fokuserer her på tre udfordringer omkring dette kursus. Kurset er delt op i en off-campus-uge, hvor de studerende skal lære at programmere, og dernæst to on-campus-uger, hvor de skal lære at simulere og bruger deres programmeringsfærdigheder på en selvvalgt projektopgave. Med få justeringer blev off-campus-delen optimeret, så den understøtter on-campus-delen. De studerende fik mere fleksibilitet i arbejdstidenden første uge, og de fagligt svage studerende kunne bruge mere tid, mens kursets forløb blev varieret. Her beskrives styrker og svagheder ved gennemførelsen af kurset som blended learning. Generelt viste blended learning sig at være en udmærket metode til at give studerende og undervisere mere fleksibilitet.
Original languageEnglish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume13
Issue number25
Pages (from-to)107-119
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint Dive into the research topics of 'Blended learning for korte og specialiserede undervisningsforløb'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this