Blåmuslingens evne som vandrenser, fødekilde og habitat: Kan gøre samfundet mere bæredygtigt

Naja Ritzau Ishøj Nielsen, Niels Lynggard Skindhøj, Pernille Nielsen, Jon Christian Svendsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

118 Downloads (Pure)

Abstract

Den stadigt stigende befolkningstilvækst og det øgede behov for ressourcer presser Jordens naturlige økosystemer. Problemstillingen har allerede forårsaget mange relaterede miljø- og klimaproblemer som fx øget CO2-aftryk fra animalske produkter og fald i fiskebestande. Der er derfor behov for at finde nye, alternative og mere bæredygtige samt ansvarlige metoder til anvendelse af Jordens ressourcer. I 2015 fremlagde FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der skal danne rammen for en mere bæredygtig fremtid. Blåmuslingen kan være med til at løse nogle af disse problemer, fordi den skaber levesteder for fisk, fordi muslingeproduktion har et lavt klimaaftryk, og fordi blåmuslingen har et stort vandrensningspotentiale. Den kan dermed være med til at indfri tre af FNs Verdensmål og medvirke til en mere bæredygtig fremtid.
Original languageDanish
JournalHabitat
Issue number12
Pages (from-to)63-72
ISSN1904-4585
Publication statusPublished - 2019

Cite this