Bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager: Miljøprojekt nr. 1446, 2012

A. Oberender, J. Hyks, J. Bjerre Hansen, M. Tjener Andersson, S. Klem, A. Van Zomeren, Jens Jørgen Sloth

Research output: Book/ReportReportResearch

265 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten indeholder en litteraturopsamling vedrørende bioopløselighed af arsen. I litteraturen findes end del resultater for bioopløselighed af arsen som viser, at det er en række betingelser i jord, som har indflydelse på bioopløseligheden af arsen. For at forbedre datagrundlag for bioopløseligheden af arsen i jord fra gamle frugtplantager og for at opnå en bedre forståelse af de betingelser, der er styrende for bioopløseligheden af arsen, blev der gennemført bioopløselighedstests på fire udvalgte jordprøver fra to gamle frugtplantager. Desuden omfatter rapporten en kort beskrivelse af den administrative praksis for anvendelsen af bioopløselighedstests i risikovurdering i udvalgte lande.
Original languageDanish
PublisherMiljøministeriet
Number of pages28
ISBN (Electronic)978-87-92903-62-4
Publication statusPublished - 2012

Bibliographical note

MST rapport - se vedlagte eller link:
http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/2012/Oktober/978-87-92903-62-4.htm

Cite this