BIOMET - Biofiltre til reduktion af metan fra gyllebeholdere og kvægstalde

Julie Maria Falk, Charlotte Scheutz*, Peter Kjeldsen, Christian Buck, Stine Grønborg, Michael Holm, Bjarne Schmidt Bjerg

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

Formålet med dette projekt var at demonstrere, at biofiltre kan være en omkostningseffektiv løsning til reduktion af metanudledning fra kvægstalde og gyllebeholdere. Projektets primære aktiviteter bestod i at designe, konstruere og implementere biofiltre, hvor metan (CH4) omsættes via bakteriel CH4-oxidation, og CH4-udledningen derved reduceres. Målet var at bestemme CH4-oxidationseffektiviteten ved rensning af luft fra kvægstalde og overdækkede gyllebeholdere i etablerede biofiltre. Staldluften opsamledes via punktudsug, hvor den optimale luftydelse og det endelige design og placering af suget blev bestemt. For gyllebeholdere blev indledningsvist det optimale pumpeflow samt gassammensætningen bestemt. Biofiltrene blev moniteret over et år, så temperatureffekt og koncentrationsvariationer kunne fastlægges. Projektet redegør for CH4-oxidationspotentialet samt omkostningen per reduceret tons CO2 ækvivalent (CO2e) ved at anvende biofiltre til at reducere CH4 fra kvægstalde og overdækkede gyllebeholdere. Projektet har haft til formål at demonstrere at biofiltre kan være et vigtigt virkemiddel til reduktion af klimagasser fra landbruget.
Original languageDanish
PublisherDTU Sustain
Commissioning bodyMinistry of Environment and Food of Denmark
Publication statusAccepted/In press - 2024

Cite this