Biomassens betydning for grøn omstilling: Klimaperspektiver og anbefalinger til regulering af fast biomasse til energiformål

Peter Birch Sørensen, Jørgen Elmeskov, Pia Frederiksen, Jette Bredahl Jacobsen, Niels Buus Kristensen, Poul Erik Morthorst, Katherine Richardson

Research output: Book/ReportBookResearch

142 Downloads (Pure)

Abstract

Biomasse har i mange tusinde år været menneskets dominerende energiform. Overalt på kloden har mennesker benyttet træ, halm og andre former for biomasse til fx opvarmning og tilberedning af mad. Men med industrialiseringen i løbet af 1800-tallet skete der i store dele af verden en markant overgang til en ny energiform. Fossile brændsler – hovedsageligt i form af kul, olie og gas – blev de bærende energikilder i den nye tidsepoke, der skabte massive teknologiske og kulturelle omvæltninger samtidig med, at en betydelig befolkningsvækst fandt sted. Sammenhængen mellem udledningen af drivhusgasser fra afbrænding af fossile brændsler og forandringer i det globale klima er velkendt. Netop derfor har en stor del af verdens lande i de seneste årtier bestræbt sig på at erstatte fossile energikilder med vedvarende energi fra fx vindmøller og solceller. Bestræbelserne på at finde erstatninger for kul og olie i vores varme- og elproduktion har samtidig medført øget anvendelse af biomasse. Dette er ikke uproblematisk. Biomasse optager CO2 fra atmosfæren under tilvækst, men udleder samtidig CO2 i forbindelse med afbrænding, og derfor er balancen mellem de to dimensioner afgørende.
Original languageDanish
Number of pages189
ISBN (Print)978-87-998744-7-7
Publication statusPublished - 2018

Cite this