Biohydrogen production from sugar rich substrates using the dark fermentation process

Prawit Kongjan

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

511 Downloads (Pure)

Abstract

Hydrogen og metan produceret ved mikrobiel omdannelse af organisk affald/restprodukter er et miljøvenligt og bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer. Hydrolysat rigt på xylose er et flydende biprodukt, der dannes under hydrotermisk forbehandling af plantematerialet lignocellulose. Produktion af bioethanol fra dette biprodukt er hverken økonomisk eller effektivt. Derimod kan biohydrogen produceres med gode resultater. Ved brug af en blandet mikrobiel kultur beriget med hydrogenproducerende mikroorganismer opnås produktion af hydrogen fra organisk materiale i hydrolysat. I dette projekt udvikledes en effektiv proces, hvor hydrogen blev produceret fra hydrolysat under ekstreme termofile forhold (70C). Den hydrogenproducerende kultur, blev analyseret for dens mikrobielle sammensætning, og de hydrogenproducerende bakterier blev identificeret. Disse bakterier kunne indsættes i en reaktor, og dermed forbedre hydrogen-produktionen fra reaktoren. Derudover, blev der udviklet effektive reaktor teknologier, hvor hydrogen kunne produceres fra organisk spildevandsstrømme, såsom hydrolysat og afsukret melasse.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Publication statusPublished - Aug 2010

Cite this