Bilen og den hektiske hverdag - hvad kommer først?

Mirjam Irene Godskesen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  Sammenhængen mellem det travle hverdagsliv og bilisme diskuteres. Begrebet hverdagens centrifuge introduceres, og der stilles spørgsmålstegn ved om bilen rent faktisk er en tidsbesparende teknologi. Spørgsmålene eksemplificeres på grundlag af kvalitative interview med familier om transportens rolle i deres hverdag.
  Original languageEnglish
  JournalErnærings- og husholdningsøkonomen
  Issue number12
  Pages (from-to)307-311
  Publication statusPublished - 1997

  Cite this