Bilejerskab og –brug, belyst gennem TU-data

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

14 Downloads (Pure)

Abstract

I forlængelse af møde med Bilkommissionens sekretariat den 21. januar 2020 har Transportministeriet bedt DTU om at udarbejde et notat med udvalgte resultater om bilejerskab og –brug, baseret på udtræk fra Transportvaneundersøgelsen
(TU)1. Notatet fokuserer på resultater, som kan danne grundlag for vurdering af efterspørgslen efter ladeinfrastruktur til elbiler.

Siden mødet er der i februar 2020 frigivet en ny dataversion, TU0619v1, som ligger til grund for nærværende notat. På grund af forskellen i dataversion vil der være tilfælde, hvor de fremlagte resultater viser samme billede, men med små forskelle i decimalerne.

Transportvaneundersøgelsen (TU) omfatter interview med 1 døgns transportadfærd for 1 person. Kørsel i biler estimeres med udgangspunkt i ture, hvor respondenten er fører af bil. Data følger således personer, men ikke nødvendigvis biler og for hver person kun 1 døgn. Dette kan imødegås ved en simulationsbaseret tilgang, hvor der estimeres en sammenhæng mellem personer, husstande og biler. Dette falder udenfor rammerne til dette notat, som udelukkende er baseret på opregning af interviewdata. Eftersom hver kørt kilometer med bil svarer til netop 1 kilometer som fører af bil, kan Transportvaneundersøgelsen uden videre belyse det samlede trafikarbejde, dog med et lille forbehold om at udenlandske førere ikke er medregnet.

Original languageDanish
Number of pages15
Publication statusPublished - 2020

Bibliographical note

Notat udarbejdet for Transportministeriet

Cite this