Big Data fra jord til bord

Niels Axel Nielsen, Bjarne Kjær Ersbøll, Mark Bernhard Riis, Flemming Bager, Jørn Smedsgaard, Nils Toft, Lovisa M. H. Sunesson, Peter Jacobsen, Peter Løngreen, Christian Graversen, Trine Vig Tamstorf, Morten Andersen, Jan Eiersted Molzen, Mads H Odgaard

Research output: Book/ReportReportCommunication

661 Downloads (Pure)

Abstract

Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning
af data:
• Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne, over forarbejdningsindustrien, agroindustrien til videns- og forskningsmiljøerne. Effektiv ressourceudnyttelse og fokus på optimering i hele værdikæden gør sektoren i stand til at konkurrere på verdensmarkedet.
• Danske fødevarevirksomheder har altid været gode til at opdyrke nye forretningsmodeller og finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste.
• Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data. Det skyldes bl.a. et højt automationsniveau og myndighedernes
krav til dokumentation af fødevarekvaliteten, når de danske producenter leverer fødevarer til forbrugerne verden over. Der er imidlertid et stort spring fra at råde over store mængder af data til at bruge dem aktivt i forretningsudviklingen. Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter
Original languageDanish
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages60
Publication statusPublished - 2015

Cite this