118 Downloads (Pure)

Abstract

Projektets formål var at understøtte et bæredygtigt brislingefiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat og sikre at den fælles fiskeripolitik efterleves. Brislingfiskeriet er et fiskeri af stor betydning for danske fiskere og dansk forarbejdningsindustri. Projektet har fokuseret på følgende elementer i den nye Fiskerireform: 1) Bæredygtighed i dybden, 2) Maksimalt Bæredygtigt Udbytte (MSY), 3) Viden om Fiskeri, samt 4) Flerårige Planer. Projektet forløb planmæssigt, hvilket vil sige at samtlige arbejdspakker og i alt fem dialogmøder med repræsentanter for erhvervet er blevet gennemført. Resultaterne har bidraget direkte til en rækker møder og processer i ICES; herunder brisling benchmark WKSPRAT 2018 og evaluering af forvaltningsstrategien WKspratMSE 2019. Projektet har udviklet nye metoder og indhentet ny viden på en række konkrete områder om opnået følgende: (1) en bedre forståelse af bestandstilhørsforholdet for brisling som fanges i Skagerrak/Kattegat, samt et detaljeret arbejde med selve bestandsmodellen, (2) viden om vejrets påvirkning af fangstrater, (3) metode til forudsigelse af vækst og forslag hvordan dette fremadrettet potentielt vil kunne anvendes i udarbejdningen rådgivning, (4) systematiske larveindsamlinger på IBTS Q3 og belysning af muligheden for at udvikle et nyt rekrutteringsindeks (resulterede også i utilsigtet ny viden om udbredelsen af sardin-larver i Nordsøen), og (5) grundig evaluering af den såkaldte Fcap forvaltningsstrategi og det retrospektive mønster i bestandsmodellen. I rapporten her findes en beskrivelse af aktiviteterne og resultaterne i projektets fire arbejdspakker samt en liste over præsentationer og dialogmøder. Der henvises undervejs til vedhæftede tekniske arbejdsdokumenter m.m.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Aqua
Number of pages15
ISBN (Electronic)978-87-7481-305-7
Publication statusPublished - 2021
SeriesDTU Aqua-rapport
Number382-2021
ISSN1395-8216

Cite this