Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Research output: Book/ReportReportResearch

1933 Downloads (Pure)

Abstract

Der forsøges i denne rapport at samle og sammenstille viden om betydningen af prædation fra fugle og pattedyr på bestande af ferskvandsfisk. Der anvendes både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte resultater fra danske og udenlandske undersøgelser. Både mink, odder, skarv og fiskehejre æder betydelige mængder fisk og kan derfor formodes at have en vis indflydelse på fiskebestandene. På baggrund af de indsamlede resultater er det dog tydeligt, at især skarven kan påvirke bestande af ferskvandsfisk. Det sandsynliggøres i rapporten, at prædation fra skarv kan udgøre en vigtig bestandsbegrænsende faktor for stalling, laks og bækørred. De øvrige rovdyr, især odder og fiskehejre, kan lokalt have betydning, men dette er kun i ringe grad dokumenteret og i forhold til prædationen fra skarv, vurderes de øvrige rovdyr at have mindre indflydelse på ferskvandsfiskene. Undersøgelser har desuden vist, at skarver kan udøve et højt prædations-tryk på fisk i søer, især på aborre og ørred, men der mangler studier af, hvorvidt en sådan prædation på længere sigt påvirker fiskebestandene i søerne med hensyn til størrelse, struktur og alderssammensætning
Original languageDanish
Place of PublicationCharlottenlund
PublisherInstitut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages78
ISBN (Electronic)978-87-7481-190-9
Publication statusPublished - 2014
SeriesDTU Aqua-rapport
Number283-2014
ISSN1395-8216

Cite this