Betydningen af grundvand-overfladevandsinteraktion for vandkvaliteten i et vandløb beliggende nedstrøms for Risby losseplads

Nanna Isbak Thomsen, Nemanja Milosevic, Monika Balicki, Daan Herckenrath, René K. Juhler, Hans-Jørgen Albrechtsen, Poul Løgstrup Bjerg

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

343 Downloads (Pure)

Abstract

I dette projekt er det undersøgt, hvordan Risby Losseplads påvirker grundvand og overfladevand. Risby losseplads ligger i morænelersaflejringer hvilket gør forureningsspredningen meget kompleks. Der er estimeret en flux fra lossepladsen i størrelsesordenen 10 ton klorid om året og 0,3 pct. af dette ender i Risby Å. Når vandføringen i Risby Å er lav, er der en tydelig påvirkning af vandkvaliteten i åen fra lossepladsen. Grundvand-overfladevandsinteraktion kan forklare 11-97 pct. af kloridpåvirkningen. Forklaringsgraden er lavere (1 pct.) for de miljøfremmede organiske stoffer. Der skal derfor fokus på andre transportveje til åen, (f.eks. overfladevandsafløb), hvis påvirkningen fra lossepladsen skal kunne forklares.
Original languageDanish
Title of host publicationVandkvalitet i grudvand/overfladevand - hvordan griber vi det an?
Number of pages86
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherATV Jord og Grundvand
Publication date2011
Pages45-52
Publication statusPublished - 2011
EventVandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an? - Gentofte, Denmark
Duration: 29 Nov 201129 Nov 2011

Other

OtherVandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an?
CountryDenmark
CityGentofte
Period29/11/201129/11/2011

Cite this