Betydning af Lawsonia og gødningsscore for daglig tilvækst i slagtesvin

Research output: Book/ReportReport – Annual report year: 2011Research

View graph of relations

I denne undersøgelse er vist at:  Slagtesvin med diarré og under 105 Lawsonia/gram gødning voksende grise 872 g/dag. Grise med mellem 105 til 107 Lawsonia/gram gødning voksede grisene 807 g/dag. Grise med over 107 Lawsonia/gram gødning voksende grise 483 g/dag i observationsperioden på 6-8 uger  Gødningsscore baseret på visuel bedømmelse af gødning kan bruges til at vurdere tørstofsindholdet i gødningen  Ved stigende tørstofindhold falder gødningens indhold af Lawsonia  Lawsonia mængden i gødning kan bruges til at vurdere reduktion af tilvækst i besætninger  Gødningsscore kan bruges til at vurdere reduktion af tilvækst i besætninger med dokumenterede Lawsonia problemer.  Grupper af grise med diarre og over 107 Lawsonia/gram gødning har større spredning i den daglige tilvækst end grise med lavere Lawsonia indhold I meddelelse nr. 902 fandtes man en statistisk signifikant sammenhæng mellem lav tilvækst hos slagtesvin og påvisning af mere end 106 Lawsonia bakterier i gødning (OR=5,2). På baggrund af resultater fra denne undersøgelse blev det besluttet at undersøge sammenhængen mellem Lawsonia i gødning og daglig tilvækst i et større antal grise Undersøgelsen blev gennemført i 3 slagtesvinebesætninger. I hver besætning blev 60 grise fordelt på 4 stier øremærket og vejet efter indsættelse i slagtesvinestalden. Grisene blev fulgt i 6-8 uger hvorefter de blev vejet igen. Grisene blev undersøgt med 14 dages mellemrum. Ved hver undersøgelse blev der udtaget blodprøver, gødningsprøver og grisenes huld blev vurderet. Gødningsprøverne blev vurderet visuelt inden de sammen med blodprøverne blev frosset ned ved minus 80 oC. På den sidste prøvedag blev fem langsomt voksende grise og fem hurtigt voksende grise aflivet. De udtagne prøver af de aflivede grise blev undersøgt for Lawsonia i gødning ved en speciesspecifik real-time PCR.2,3 og for antistoffer ved ELISA. I besætningerne gennemløb grisene en Lawsonia infektion i observationsperioden. Alle de gødningsprøver som var udtaget på det tidspunkt hvor udskillelsen af Lawsonia toppende i de tre besætninger blev undersøgt for Lawsonia og tørstofindhold. Disse resultater blev sammenlignet med tilvæksten i observationsperioden på 6-8 uger.
Original languageDanish
PublisherVidencenter for Svineproduktion
Number of pages13
Publication statusPublished - 2011
SeriesMeddelelse
Number903

ID: 5828596